Hvordan sikre boligen mot innbrudd?

Statistikken for boliginnbrudd går dessverre i feil retning, antall boliginnbrudd øker, særlig i storbyene. Antall innbrudd pr år i Norge er på over 40.000. Omstreifende utlendinger, gjerne fra Øst-Europa, står for en stor andel av økningen. Dette betyr at du som boligeier må sette sikkerhet mot innbrudd på dagsorden. Hvordan kan du sikre boligen mot innbrudd?

Vurderer du å anskaffe boligalarm? Slik finner du det beste tilbudet! 

 

FG-godkjent

Det er viktig at sikkerhetsproduktene du monterer er FG-godkjent. Det betyr at de er godkjent av Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnevnd, noe som både garanterer kvalitet og funksjon samt kan være gunstig i forhold størrelse på forsikringpremie og skadeerstatning ved innbrudd/skade.

100% sikkerhet er vanskelig

En godt utstyrt profesjonell innbruddstyv er det bortimot umulig å sikre seg mot, han kommer seg inn uansett hvilke sikringstiltak du iverksetter. Men, du kan legge hindringer i veien slik at det skaper mye støy og tar lang tid å komme seg inn i boligen. Det kan være nok til at tyven gir opp, eller velger et annet hus. De fleste tyver er ”heldigvis” amatører, de holder ikke huset under oppsikt og valget av din bolig er gjort sannsynligvis tilfeldig.  Disse har du muligheten til å skremme fra å prøve seg på ditt hus.

Hva du kan gjøre for å sikre boligen mot innbrudd.

Sikring av dører

Dørene er et svakt punkt, mange boliginnbrudd skjer ved at dørene brytes opp på en eller annen måte.

Sikkerhetslås – låsekasse eller sylinder?

Sylinderlås fra TrioVing. Foto: TrioVing

Det første du bør gjøre for å sikre dørene er å montere en FG-godkjent sikkerhetslås/ låsesystem.

Det finnes to typer sikkerhetslåser, tilholderlås og sylinderlås. Disse låstypene regnes for å være like sikre. Tilholderlås er den billigste løsningen. Nøkkelen stikkes inn i selve låsen/låsekassen, ikke i en sylinder. Fordelen med tilholderlåsen er at den er enkel å montere, den er rimelig og kan ikke bores opp. Bakdelene er at det er umulig å låse opp fra utsiden når nøkkelen står i på innsiden samt den store størrelsen på nøklene.  I sylinderlåsen ligger sperremekanismen i selve låssylinderen. Sylinderen er en avansert konstruksjon og kan ikke dirkes opp. Bakdelen er at låsen kan bores opp og dermed åpnes på en enkel måte.

Ytterdørens styrke

En kraftig og gjerne FG-godkjent ytterdør er krevende å bryte opp. Selv om innbruddstyven disponerer  det riktige verktøyet vil det forårsake mye støy å bryte opp en solid dør. Det kan være nok til at tyven går videre. Har ytterdøren glass må dette være laminert sikkerhetsglass som er sikret mot fjerning. Hengselet må være konstruert slik at dørbladet ikke kan løftes av hengslene eller at hengslene kan skrus av fra utsiden når døra er lukket.

Terrassedør er ofte et svakt punkt

Det hjelper ikke med en solid ytterdør om terassedøren er svak. Denne har ofte store glassflater og en enklere låse og lukkemekanisme. Det er fullt mulig å sikre terassedøren mot innbrudd.

Vurderer du å anskaffe boligalarm? Slik finner du det beste tilbudet! 

 

Vinduene må sikres

Det er lett å knuse et vindu, stikke inn hånden og åpne vinduet fra innsiden. Derfor må du sørge for å montere FG-godkjent sikringsutstyr . For det første må vinduet kunne låses fra innsiden slik at det ikke kan åpnes uten nøkkel (eller kode). Et svakt punkt er vinduslistene. På eldre vinduer kan disse fjernes enkelt med et skrujern. Det optimale er lister som er festet innvendig eller at ruten er limt på ved hjelp av fugemasse.

Alarm virker forebyggende mot boliginnbrudd

En alarmløsning koblet opp mot en alarmsentral kan være en effektiv måte å beskytte boligen på. Er du på ferie er dette ofte den eneste muligheten å sikre boligen på. Det finnes ny teknologi knyttet til alarm og varsling og løsningene er etter hvert ganske sofistikerte. Du kan f.eks få varsling på mobilen, kobling mot videokamera i boligen osv. En god alarmløsning koster noen tusenlapper i året i tillegg til en engangsinvestering. Det er viktig at alle etasjer har alarm. Et problem med alarm er utrykningstiden. Bor du utenfor allfarvei kan det ta tid før vekteren er på plass ved en alarm, dette kan tyven spekulere i.

Ny røykvarsler? Skal du velge ionisk eller optisk?

Trær og stiger

Har du trær og busker utenfor huset som beskytter mot innsyn kan det gi tyven arbeidsro, han risikerer ikke å bli sett. Står det høye trær langs huset vil de kunne brukes til å klatre opp. Ikke glem å gjemme stigen.

Nøkkel

Ikke merk nøklene med informasjon som gjør at de kan spores. Skulle du miste nøklene vil du måtte skifte alle låsene på huset.

Safe

En safe hindrer ikke et innbrudd, men gjør det vanskeligere for tyven å få med seg verdisaker. Safen bør være av en tyngde og størrelse som gjør den umulig å ta med seg (vi leser ofte i avisen at safen ble stjålet).

Merking av verdigjenstander

Er verdigjenstander merket er de mindre attraktive for tyver. En metode er å skrape/gravere inn navn el.l. Du kan også merke gjenstandene med ultrafiolett penn som gir en skrift som er usynlig i vanlig lys. Noter serienummer og fotografer gjenstandene. Er tyvedgodset meldt stjålet og det kommer til rette er det større sjanse for at du får det tilbake om det er merket. Selv om det er tidkrevende er det lurt å ha fotografier av alle verdigjenstander i forbindelse med et eventuelt forsikringsoppgjør.

Les også: Slik sikrer du boligen mot brann.

Hvordan unngå boliginnbrudd når du er på ferie?

Lat som du er hjemme

Tror tyven at du er hjemme vil han holde seg unna. Hvordan kan du få tyven til å tro dette?

Internett

Ikke skriv på internett eller sosiale  media at du skal på, eller er på, ferie. Pass på at ikke barna gjør det.

Avisen og post

Stans levering av avis og post, en avisbunke på trappen eller en full postkasse er lett å tolke.

Nabo

Få hjelp av naboen til å tømme postkasse,  vanne planter osv.

Ikke rydd

La det være litt rotete rundt huset, da ser det ikke så ”bortreist” ut.

Lys

Et tidsur koblet opp mot lamper og evt radio som slår disse av og på i henhold til en normal døgnrytme gir inntrykk av at det er noen hjemme. Sørg for at det er godt opplyst rundt huset, monter eventuelt sensorstyrt belysning, dette gjør at tyvene holder seg unna.

Gjem verdisakene

Ikke la verdigjenstandene ligge synlig fra vinduet. Tyvene er interessert i gjenstander som er lette å ta med seg som smykker, sølvtøy, dyre klokker, kameraer, dataspill, bærbare PCer, mobiltelefoner, pass, kontanter og dyre klær og solbriller. Godt gjemte verdisaker tar det tid å finne, den tiden har ikke tyven.

Telefon

Fasttelefon bør viderekobles til din mobiltelefon.

sb

You may also like...