Huskeliste for deg som skal ut å reise

Sjekkliste ferie: Før reisen bør du kontrollere at du har:

Reiseforsikring som minimum dekker

  • utgifter til legebehandling og syketransport til Norge
  • hjemreise i tilfelle alvorlig sykdom eller dødsfall i nærmeste familie
  • reisegods ved tyveri, ran, overfall osv.

Gyldig pass, også til barn

Norsk-pass-ABDet viktigste på en huskeliste for utenlandsreise er passet. Ta alltid med deg pass når du reiser utenlands. Vær oppmerksom på at noen land krever at passet skal være gyldig 3 eller 6 måneder etter turens avslutning. Vedkommende lands ambassade kan gi nærmere informasjon. Tapsmeldte pass blir ikke regnet som gyldig pass og kan bli konfiskert ved ankomst grensekontrollen. Det kan ta litt tid å få fornyet passet, så vær ute i god tid.

Sjekk om trenger visum?

Vedkommende lands ambassade, turoperatøren eller reisebyrået kan gi nærmere informasjon. Søk i god tid dersom du må ha visum til reisen din!

Ta kopi av pass og billetter

Du bør ha med deg kopi av pass og billett. Samtidig er det er lurt å legge igjen en kopi av billetten hos pårørende hjemme.

Vaksiner og medisinske forholdsregler

Vedkommende lands ambassade kan gi nærmere informasjon, evt. kontakt din lege, ditt lokale helsesenter eller Folkehelseinstituttet.

Dokumentasjon i forbindelse med medisinsk hjelp

  • for reiser innen EØS-land: europeisk helsetrygdekort som fås fra trygdekontoret
  • forsikringskort, kundebevis eller annen dokumentasjon på at du har reiseforsikring

Penger

  • gyldig kreditt- eller bankkort, helst 2 stk
  • tilstrekkelige midler på bankkonto i Norge, også for eventuelle ekstraordinære utgifter

Gyldig førerkort

Norske førerkort er gyldige i EØS-land: sjekk med NAF/KNA for øvrige land. NAF/KNA kan også utstede internasjonalt førerkort.

Reiser i europa

Norge har inngått avtale med en rekke europeiske land (Belgia, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Hellas, Island, Italia, Latvia, Litauen, Luxembourg, Malta, Monaco, Nederland, Polen, Portugal, Slovakia, Slovenia, Spania, Sverige, Sveits, Tsjekkia, Tyskland, Ungarn og Østerrike) om bl.a. opphevelse av grensekontroll, kalt Schengenavtalen. På sikt vil flere land slutte seg til denne avtalen.

Når du passerer Schengen-områdets yttergrense, dvs. mellom Schengen-land og andre land (f.eks. Storbritannia og Irland), må du fremvise pass.

Kun pass er gyldig som reise- og id-dokument utstedt av norske myndigheter og bekreftelse på norsk statsborgerskap. I mange land krever fly-, fergeselskaper og hoteller pass ved innsjekking. NB! Husk at billett og pass må være utstedt i samme navn. Har du endret navn, og flybilletten er utstedt i ditt nye navn, må du påregne problemer ved innsjekking på fly hvis du benytter pass med tidligere navn. Selv om norske borgere ikke er underlagt regulær passplikt ved grensepasseringer innen Schengen-området, forekommer det av og til kontroller av reisedokumenter og identifikasjonspapirer. Dette følger av Schengen-konvensjonen. Grensekontroll på indre Schengen-grenser kan bli innført på kort varsel.

Hvilken bistand får du fra Utenriksdepartementet i utlandet?

Ta derfor med pass på alle reiser utenlands, også på reiser innenfor Schengen-området!

Dette var en sjekkliste over det viktigste.

God tur!

sb

Kilde: UD

You may also like...