Hvordan får du bedre brannsikkerhet i hjemmet?

De fleste branner som starter i hjemmet kunne vært unngått hadde beboerne vært mer forsiktig og mer oppmerksom på brannforebyggende tiltak. Brannalarm og utstyr som boligalarm, rømningsvei, røykdetektor, røykvarsler, brannvarsler, brannstige og brannslukningsapparat gir god brannsikkerhet og gjør at du har en mulighet til å reagere raskt og kanskje unngå å kontakte brannvesenet. Det beste for din egen og andres trygghet er å ta de riktige forholdsregler, arrangere en brannøvelse en gang i året, så er det større sjanse for at du unngår å ringe nødnummer for brann, 110.

Hva er det viktig og fokusere på for å redusere risikoen for brann i hjemmet?

Sørg for at elektriske apparater og termostat fungerer

En stor andel av branner i hjemmet kan relateres til elektriske apparater. Enten er apparatene i dårlig stand og derfor brannfarlige, eller så brukes de feil. En viktig funksjon på det fleste elektriske apparater er termostaten. Den sørger for at apparatet slås av når det blir for varmt. Både vannkokere, kaffemaskiner, hårfønere, glattetanger osv har termostat. Det finnes en del billige modeller uten termostat. Skal du god brannsikkerhet bør du unngå disse.

220 Volt er høyrisiko

Problemet med termostatene er de store problemene som kan oppstå om de går i stykker. Elektriske apparat på 220 Volt utvikler sterk varme på bare noen sekunder og minutter og kan begynne å brenne svært fort. Stoler derfor brukeren på at termostaten fungerer og ikke oppholder seg i nærheten når for eksempel vannkokeren er i bruk kan det fort oppstå en dramatisk situasjon om termostaten skulle svikte.

Slå av apparatene eller trekk ut stikkontakten

Derfor anbefaler fagfolk at man er nøye med å slå av elektrisk utstyr når det ikke er i bruk, unngå å la de stå i stand by modus. Det beste er å trekke ut stikkontakten, da er du sikker.

Vær forsiktig med mobil- og batteriladere

Vi lesere ofte dramatiske historier om mobiltelefoner og mobilladere som plutselig har begynt å brenne, eller til og med eksplodert under lading.

Trekk ut laderen når den ikke er i bruk, og unngå ledningsgkaos.

Laderen er en transformator som behandler store mengder energi og har et stort potensiale for å utvikle sterk varme. Selv mindre tekniske feil kan føre til overoppheting. Du skal derfor alltid være tilstede når slike ladere er i bruk, og trekk ut ledingen av stikkontakten når ledingen er fullført, ikke la ledningen stå i, selv om det er fristende.

Ikke reparer selv

Det kan være fristende å reparere elektrisk utstyr selv. Med mindre du ikke er fagmann eller har svært god kompetanse og erfaring på slike reparasjoner bør du la de være. Det skal ikke så mye til for at det oppstår feil som igjen kan få dramatiske konsekvenser. Du bør også alltid være nøye med å lese bruksanvisningen.

Elektrisk utstyr må ikke tildekkes!

TV og brannsikkerhet

TV’en har alltid vært en en risikofaktor i forhold til branntilløp. Risikoen for brann er betydelig redusert etter at flatskjermene kom på markedet. Verst var det før når folk hadde billedrør-TV.

TV’en trenger luft

En TV er et stort elektrisk apparat som produserer mye varme. For å fungere bra er den avhengig av god tilgang på luft. Luftekanaler og luftinntak må holdes åpne. Det er derfor viktig at du ikke plasserer TV’en på trange plasser hvor det ikke er god tilgang på luft. Typiske steder du skal unngå er trange kroker og hyller. Vær oppmerksom på lufteproblematikken om du bygger TV’en inn i vegg.

TV samler støv og må rengjøres

En TV trekker til seg luft og blir derfor en støvsamler. Du bør derfor med jevne mellomrom støvsuge forsiktig bak apparatet, i og rundt luftekanaler og andre steder du ser det samles støv. Samles det for mye støy vil luftingen bli dårlig noe som øker risikoen både for brann og teknisk svikt.

Unngå stand-by modus

Når TV’en ikke er i bruk bør du slå den helt av med av/på knappen. Da er strømtilførselen brutt og du kan være trygg på at det ikke skal oppstå problemer. Unngå stand by modus. Skal du på reise eller det er meldt lyn og torden bør du trekke ut ledningen for å være 100% sikker på å unngår farlige situasjoner ved lynnedslag.

Flatskjermer med jordet stikkontakt

De fleste flatskjermer har jordet stikkontakt. Dersom du har en flatskjerm uten såkalt galvanisk skille og det oppstår jordfeil i el-anlegget, kan antennekabelen utilsiktet fungere som jordledning. I følge Post- og teletilsynet bør man velge en flatskjerm-TV med galvanisk skille mellom elektrisitetsnettets jord og jord i kabel-TV-kontakten. Spør etter dette hos forhandleren. Slike TV-apparater omtales sikkerhetsmessig som klasse II-utstyr og er merket med et firkantsymbol.

Har du allerede en flatskjerm-TV uten dette merket, kan du kjøpe en ny antennekabel med galvanisk skille. Alternativt kan du kan få autoriserte installatører til å installere jordfeilbryter eller TV-kontakt med isolator.

Reparer aldri TV’en selv!

Tryggere matlaging med komfyrvakt

Mange boligbranner starter i forbindelse med matlaging og komfyr (over 10%). Tørrkoking av kasseroller og brent pizza i stekeovnen er i følge brannvesenet de vanligste årsakene. Et tiltak for å unngå branntilløp i komfyren er å montere komfyrvakt. Dette er påbudt i nye boliger.

Dette er spesielt aktuelt for eldre som lett kan glemme at noe står på eller er i ovnen.

En komfyrvakt er styrt av ovnens temperatur og blir denne for høy slås strømmen av og det går en alarm. Å montere en komfyrvakt er enkelt. Over ovnen monteres en sensor og på strømledningen en automatisk bryter som aktiveres av sensoren. Det finnes også løsninger som monteres inn i vegger og apparater, dette arbeidet må utføres av autorisert elektriker.

Les egen artikkel om komfyrvakt.

Frityrsteking og rengjøring av vifte og ventilator

Frityrsteking av mat skjer på høye temperaturer og er veldig brannfarlig. Oljen som brukes vil begynne og brenne ved for høy temperatur og det oppstår en ekstremt farlig situasjon. Skulle frityrgryten velte er katastrofen et faktum.

Matlaging med varme oljer og frityrsteking er potensielle brannbomber.

Matlaging med varme oljer og frityrsteking er potensielle brannbomber.

Dette samme skjer om du slukker brannen med vann. Det beste er å legge ett lokk over flammen. Vifte og ventilator drar inn mye støv og forurensning fra matlagingen. Dette er også potensielle årsaker til brann og disse bør rengjøres ved jevne mellomrom.

Panelovner er en risiko

Ovner er laget for å utvikle varme og ved riktig bruk er dette trygt og sikkert. Problemene oppstår i miljøet rundt ovnen. Kommer det gardiner og møbler for nært, eller ovnen dekkes til med klær og tøystykker vil varmen kunne føre til antenning av brennbare materialer. Det er viktig at panelovner er fastmonterte for best mulig kontroll og oversikt.

Vifteovner og oljeovner

Vifteovner utvikler sterk varme og er veldig brannfarlige om de tildekkes eller kommer for nært brennbart materiale. Disse står også ofte på gulvet og krever tilsyn. Oljeovner utvikler ikke sterk varme, men her er det viktig å sjekke for lekkasjer.

Det elektriske anlegget er ofte brannårsak

Nesten 30% av alle branner i bolig i Norge kommer som følge av feil i det elektriske anlegget. Årsakene til feil kan være mange, men overbelastning av eldre anlegg og feil installert utstyr er en gjenganger. Dårlig kontakt i ledninger og støpsel er svake punkter. Kjenner du at komponenter i det elektriske anlegget er varme bør du ta affære. I tillegg er skjøteledninger som er koblet etter hverandre svært brannfarlig.

Gå aldri fra tørketrommel og vaskemaskin

Første bud er å aldri gå fra disse når de er i gang, hold deg i boligen til de er ferdige. Mange branner kan spores tilbake til slike apparater og det skal ikke mange minutter til før en brann er i gang. Det er også viktig med regelmessig rengjøring av for eksempel lo filter. Et tett filter gjør at maskinen jobber tungt og som igjen kan føre til varmgang.

Biopeis og vedfyring må brukes riktig

Fyring med moderne vedovner er en trygg oppvarming om det brukes riktig. Biopeis som bruker bioetanol er noe som krever større forsiktighet. Bioetanol er svært brennbart og lekkasjer og lagring av større mengder innendørs (loven sier maksimalt 10 liter) er svært farlig. Unngå åpen ild som stearinlys og lignende når du fyller på bioetanol.

Peisen skal være trygt og stødig plassert med riktig avstand til miljøet rundt. Fagfolk minner også om at man ikke må fylle på etanol før flammen er helt slukket (husk at flammen kan være liten og vanskelig og få øye på). Husk at pipen må holdes ren og vedlike.

Lamper og belysning

Her gjelder det samme som for ovner. Lamper må ikke tildekkes og det er viktig med riktig avstand til vegger og møbler. Du må selvfølgelig ikke sette inn en større pære en det lampen er godkjent for. Det er også en stor fordel at lampene er fastmontert på vegg eller tak, spesielt på barnerom.

LED lamper er sikrere

Disse utvikler ikke sterk varme og vil på sikt erstatte de tradisjonelle pærene som har et betydelig høyere strømforbruk. Dette er positivt både for lommeboken, miljøet og sikkerheten.

Forsiktig med taklampe, spotlight og downlight

Dette er svært brannfarlige lamper som utvikler sterk varme og må både monteres og brukes med ekstra varsomhet. Mange branner har startet rundt spotlights som er feilmontert i vegg eller tak. Til og med montering av feil pære er brannfarlig og gir dårlig brannsikkerhet. Lyspærer for spotlights sender varmen oppover eller nedover, og et feil valg her kan fort få alvorlige konsekvenser.

Det er spesielt viktig med tilstrekkelig luft rundt lampene. Monteres de i taket må taket bygges ned minst 9 cm.

Det anbefales også å bruke en kasse på baksiden som sørger for tilstrekkelig avstand til miljøet rundt. Fagfolk anbefaler at du overlater montering til autorisert elektriker.

Oppbevar brannfarlige gasser og væsker riktig

Skal du lagre slike produkter må du ha en plan og gjøre det på riktig måte. Propan, sprit, bensin og andre brannfarlige stoffer antennes med den minste gnist. Først og fremst må du sørge for en sikker oppbevaring.

Propangass, aldri under bakkenivå

Propanflasker skal ikke lagres under bakkenivå, uansett hvor stor og fin garasje eller kjeller du disponerer. Gassen er tyngre enn luft og vil legge seg i bunnen av rom. Under bakkenivået risikerer du derfor ansamlinger av gass ved lekkasje. Skulle det oppstå en brann vil konsekvensene kunne bli alvorlige.

Se og lukt regelmessig etter gasslekkasjer, hold utstyret i god stand og sørg for at beholderne er riktig merket. Lever inn propanflaskene til regelmessig kontroll.
Propanbeholdere må alltid stå oppreist, og ikke eksponeres for sterk varme, dette gjelder også direkte solstråler.

Brannfarlig verktøy

Holder du på å fikse smått og stort på boligen vil du bruke utstyr som er potensielt brannfarlig, for eksempel vinkelslipere, varmepistoler og sveiseutstyr. Dette er utstyr som må behandles riktig for å sørge for god brannsikkerhet. Det anbefales å ha brannslukningsapparat lett tilgjengelig under arbeid med slikt utstyr. Hold orden der du jobber og følg gjerne med i etterkant.

Les også: Hvordan velger du riktig brannslukningsapparat?

Stearinlys, telys og brannsikkerhet

Dette er produkter som gir kos og hygge, men som også forårsaker mange branner.

Stearinlys gir fin stemning, men er også brannfarlige.

Stearinlys gir fin stemning, men er også brannfarlige.

Det er elementært at lysene ikke skal komme i kontakt med brennbart materiale og det er også en god regel og ikke gå fra rom med levende lys. Husk at telys blir veldig varme og må ikke plasseres direkte på duker og brennbare stoffer. Sett lyset i en egnet holder.

Ikke undervurder lynnedslag 

Enorme krefter er i sving ved et lynnedslag og det kan også forårsake brann og skader på hus og utstyr. Slår lynet ned i nærheten kan det oppstå skader på det elektriske anlegget. Det lønner seg å ta en sjekk etter kraftig tordenvær, selv om lynet ikke slo ned i din bolig.

Anskaff overspenningsvern

For å unngå skader på det elektriske anlegget kan du montere overspenningsvern. I praksis leder dette overspenning ved lynnedslag direkte til jord om ditt ledningsnett skulle bli eksponert. Andre tips for bedre sikkerhet ved risiko for lynnedslag er å ta ut strømledninger fra elektriske apparater, hold deg innendørs og unna vinduer. Må du være utendørs skal du unngå bading, åpne sletter og hold deg unna stor trær som står alene i åpent landskap.

DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) har mer informasjon om brannvern og brannforebygging.

SB

You may also like...