De typiske symptomer på E. coli

Symptomer på E. coli smitte er flere, men kraftig diarè er det vanligste. E. coli-tarminfeksjon er som regel ufarlig men kan allikevel gi flere dager med smerte og ubehag etter man er smittet . I svært få tilfeller utvikler infeksjonen seg til alvorlig sykdom, blant annet nyresvikt. Mest utsatt for å bli alvorlig syk er barn, eldre og personer med svakt immunforsvar.

Denne artikkelen er kun informativ, har du mistanke om at du er smittet av E. coli bakterier skal du oppsøke lege umiddelbart.

Hvilke er de vanligste symptomene for voksne og barn på E-coli tarminfeksjon?

1. Magesmerter

Sykdomsforløpet starter ofte med kraftige magesmerter.

2. Diarè

Magesmertene etterfølges ofte av diarè som etterhvert kan bli blodig. Legen vil sørge for at det blir tatt avføringsprøve for en bakteriologisk analyse. Det blir også tatt blodprøve og urintest for å kartlegge eventuelle alvorlige tilstander, blant annet i forhold til nyrefunksjon.

Diarè vil som regel ha en varighet på inntil 10 dager hos voksne og noe lenger hos barn.

3. Feber

Feber kan forekomme i kombinasjon med diarè, men dette er ikke alltid tilfelle. Mange blir syke uten å ha feber.

4. Kvalme

Kvalme kommer ofte som en konsekvens av sykdom i mage og tarm.

5. Dårlig allmenntilstand

Slappet og trøtthet, blekhet og dårlig appetitt henger også sammen med magesmerter, diarè og kvalme.

Inkubasjonstid: 3-9 døgn.

Behandling av E- coli tarminfeksjon

De aller fleste tilfellene av E- coli infeksjon går over av seg selv, selv om det kan ta både dager og uker. Siden diarè og derigjennom stort vesketap som regel er det alvorligste konsekvensen blir kompensering av vesketapet det viktigste. Dette skjer ved at pasienten drikker mye vann. I enkelte tilfeller er det nødvendig med intravenøs tilførsel av veske. Det skjer ved at paisenten blir innlagt på sykehus noen dager.

Oppstår det mer alvorlige komplikasjoner (nyreproblemer) vil dette behandles på sykehus.

Du kan lese mer om E. coli hos NHI.

You may also like...