Bomiljøvakthold blir stadig vanligere

Stadig flere borettslag og boligområder ser seg nødt til å engasjere vaktselskap med vektere som sørger for et roligere og tryggere bomiljø. Dette gjelder spesielt i storbyene, men også andre utsatte steder har økt behov for sikkerhet.

Vurderer borettslaget å anskaffe boligalarm? Slik finner dere det beste tilbudet! 

 

Stort spekter av vakttjenester

Vaktselskap som retter seg inn mot dette markedet har ofte et komplett tilbud av aktuelle tjenester. De vanligste er regelmessige inspeksjoner av dører og vinduer i fellesareal, trappeoppganger og fellesganger. Mange har også behov for kontroll av parkeringsplasser som er reservert beboerne og sjekk av parkeringsoblater. Det blir stadig vanligere at fremmede «stjeler» parkeringsplasser, for eksempel i nærheten av bussholdeplasser og trafikknutepunkt.

Flere vaktselskaper tilbyr tilleggstjenester som heising av flagg, ulike håndverstjenester og bistand ved hendelser relatert til vær og vind.

Opprettholde ro og orden

Et uteområde hvor det samles ulike grupper av personer på kvelds og nattetid kan ha behov for oppfølging og tilsyn. Dette er en effektiv måte og holde orden på.

Skreddersydde avtaler

Hvor ofte inspeksjonene skal gjennomføres blir en avtale mellom oppdragsgiver og vaktselskapet, men to til tre turer innom i løpet av kveld og natt er vanlig. Det må en viss innsats til for at vaktholdet skal ha ønsket effekt.

Tilkall hjelp når det trengs

Har man først inngått en avtale med et vaktselskap har man også mulighet til å tilkalle hjelp ved behov.

Kjøp av denne type sikkerhetstjenester forventes å øke i tiden fremover.

SB

You may also like...