Brannalarm – sikkerhet satt i system

Bruken av elektronikk har eksplodert de siste årene og antallet elektriske produkter hver og av oss besitter er etter hvert mange. Mobiltelefon, laptoper, nettbrett, kjøkkenmaskiner, hårpleieutstyr og mye annet, listen er lang. Hånd i hånd med dette øker risikoen for brann. Ladere til mobiltelefoner er ett eksempel. Ladere som overopphetes, mobiltelefoner som smelter eller annet utstyr som er potensielle brannfeller som følge av stor varme er en gjenganger i nyhetsbildet. En effektiv brannalarm er derfor viktigere enn noen gang.

I tillegg har vi nye vaner, særlig de unge. Barn og ungdom har generelt lite respekt for faren feil bruk av elektronikk innebærer og nøler for eksempel ikke med å la ladere stå i kontakten natten gjennom eller å la datamaskiner og annet utstyr ligge i sengen.

Brannsikkerhet er derfor noe som blir stadig viktigere. Heldigvis skjer det også innen denne bransjen mye på teknologisiden og stadig mer avanserte og raffinerte sikkerhetsprodukter gjør det enklere å sørge for en god brannsikkerhet. God brannsikkerhet redder liv og verdier.

Hva er et brannalarmanlegg?

Dette er et nettverk av flere enheter som har til hensikt og optimalisere brannsikkerheten. Dette innebærer alt fra det å oppdage røyk (røykvarsler) og brann til varsling både internt og eksternt. Alt enhetene er koblet opp mot en hussentral hvor alt styres fra. Alarmsentralen har dobbel strømtilførsel og fungerer på batteri om strømmen i bygningen skulle gå (noe som ofte skjer i forbindelse med brannutvikling).

Sentralen er som regel koblet opp mot et alarmselskap som aktiverer ulike prosedyrer i forbindelse med alarmen.

Hvordan fungerer et brannalarmanlegg?

Det finnes flere typer anlegg. Det vanligste er et system med detektorer plassert i bygningen (for eksempel detektorer for røyk, gass og flamme). Alle disse er koblet sammen og opp mot bygningens alarmsentral.

Det finnes utallige varianter av et slikt system. Forskjellene går på hvor avansert hver enkelt detektor er. Detektorer kan for eksempel programmeres for ulike terskler for alarmutløsning. Dette er ikke så vanlig i private leiligheter og hus, men i borettslag og større leilighetskomplekser er det blitt vanlig med avanserte brannalarmsystemer.

Kjernen i dette er at alle skal varsles om det oppstår brann.

Alarmanlegg med flere funksjoner

Når du først skal investere i en avansert brannalarmløsning kan det være både smart og økonomisk gunstig å legge til flere funksjoner for varsling. Dette kan være tyveri- og ransalarm, trygghetsalarm og komfyrvakt for å nevne noen. Selskaper som Verisure og Sector Alarm har pålitelige og avanserte løsninger som gir deg maksimal sikkerhet.

Hvilke tjenester består et moderne brannalarm-system av:

Brannvarsling

Utløses en detektor går alarmen. Dette innebærer at hele varslingssystemet i boligen aktiveres og alarm-sirene starter. Det finnes også varsling med stemme som gir instrukser til hvordan man skal forholde seg. Har anlegget kameradetektorer med bildeverifisering vil bilder bli sendt til alarmsentralen hos alarmselskapet som dermed raskt kan danne seg et bilde av alvoret i situasjonen. Dette er spesielt viktig om huset er tomt. Det kan gå mye tid før en brann i et tomt hus blir varslet uten kobling mot ekstern alarmsentral.

Alarmsentralene er døgnåpne har en avtalefestet responstid på under ett minutt.

Husk at seriekoblede røykvarslere er mest effektive.

Innbruddsalarm

Utløses detektorer på vinduer eller dører eller av bevegelsessensorer vil samme prosedyre aktiveres. Bilder sendes til alarmselskapet, disse tolkes og situasjonen blir vurdert og riktige tiltak igangsatt. Typiske tiltak er utrykning med vekter og varsling av politiet.

En vekter foretar en sjekk av boligen utvendig og tar seg inn i boligen med nøkkel om dette er avtalt med huseier.

Alarmsystemet er også koblet opp mot alarmsentralen med stemme og du kan kommunisere direkte med alarmoperatøren. Dette kan være viktig i en kritisk situasjon, eller i forbindelse med falsk alarm.

Juster alarmens følsomhet

For å unngå at alarmen utløses unødvendig kan det være behov for å justere detektorenes følsomhet. Et typisk tilfelle er husdyr som er alene i boligen på dagtid.

Full oversikt på mobilen

Alarmsystemet kan kobles opp mot en mobil-applikasjon. Dermed har du full oversikt over boligen, når noen går inn og ut, du betjener alarmen, slår den av og på og har tilgang til informasjon som temperaturer osv. Du blir også varslet om det skulle oppstå uregelmessigheter knyttet til alarmanlegget, eller alarmen utløses.

Bruker du propangass hjemme bør du i tillegg anskaffe alarm som varsler om gassforekomst i boligen.

Sture Bjørseth

You may also like...