Slik slukker du en pipebrann

Pipebrann kan være komplisert å slukke. Går pipen gjennom flere etasjer og røykutviklingen er stor er det ikke lett å få tilstrekkelig oversikt til at det er mulig å få slukket brannen.

Det første du gjør er å evakuere bygningen. Deretter ringer du Brannvesenet på telefon 110. Det er høyst usikkert om du klarer å slukke en pipebrann på egen hånd, derfor er det viktig å få Brannvesenet på banen så fort som mulig.

Lukk alle luker og ventiler

Det neste du skal gjøre er å redusere oksygentilførselen til brannen. Dette gjør du ved å lukke ovnsventiler og luker som fører luft inn i pipen. Ikke steng spjeld på ovner og peis hvor det brenner, da vil røyken velte ut i rommet.

Prøv å slokke

Ikke lukk spjeldet over peisen om det begynner å brenne i pipen.

Har du et pulverapparat tilgjengelig kan du gjøre et forsøk på å dempe eller slukke. Det beste er å åpne den nederste luken inn til skorsteinen og sprøyte inn pulver oppover pipen. Dette vil ta mye av oksygenet og dermed dempe brannen. Ikke tøm apparatet, trykk inn knappen noen sekunder, det holder, det er greit å ha pulver i reserve om brannen utvikler seg videre. Etter at du har sprøytet inn pulver skal du stenge luken for å unngå tilførsel av oksygen.

Brannen kan spre seg fra pipen

En moderne pipe er laget for å minimere risikoen for at brannen sprer seg til resten av bygget. Dette er ikke alltid tilfelle med eldre piper og det skal ikke store sprekken til før flammene får tak i materialer langs pipen. Får flammene i tillegg tak under gulv og bak panel er brannen vanskelig å slukke og er det et trehus som brenner er spredningen total temmelig raskt.

I enkelte bygninger er det god avstand rundt pipen og risikoen for spredning mindre. Men går pipen gjennom etasjene vil den være i kontakt med brennbare materialer ved etasjeskillere, tak og gulv. Derfor må du ved pipebrann følge nøye med på området langs pipen ved å se etter røyk som siver ut.

På slike steder kan du prøve å slukke så godt du kan med vann eller pulverapparat mens du venter på hjelp.

Skulle brannen bli slukket eller dø ut er det allikevel viktig å varsle Brannvesenet. Brannen kan raskt blusse opp igjen.

Etter at situasjonen er under kontroll og brannen helt slukket må du sørge for en grundig kontroll av pipen. Kontakt det lokale feiervesenet for mer informasjon om den videre prosessen. Brannvesenet er også en ressurs du kan bruke.

Sture Bjørseth

You may also like...