Hvordan sikre boligen mot lyn, flom og storm

Slik sikrer du boligen mot lynnedslag

Lynnedslag kan gi overspenninger i det elektriske anlegget. Det betyr at spenningen blir høyere enn det anlegget er beregnet for. Dette kan ødelegge elektrisk utstyr og/eller starte en brann. Utstyr kan også svekkes av lyn slik at skader først oppstår på et senere tidspunkt. Elektronisk utstyr er spesielt utsatt, men også varmtvannsbereder, kjøleskap og fryser kan fort få skader under lyn og torden.

Trekk ut støpslene

Når støpslene ikke er plugget i kontakten, er du garantert at elektriske apparater ikke blir ødelagt som følge av overspenninger og lynnedslag. Dersom uværet er langvarig eller du skal på en lengre reise, bør du trekke ut støpsler til kjøleskap og fryser.

Trekk ut nettverks- og antennekabler når du frykter lynnedslag

Overspenning finner også veien gjennom kabler til TV, fasttelefon og internett. Derfor bør du trekke ut disse kablene for å unngå skader på utstyret når det lyner. Det holder å trekke ut kablene som går ut av huset, hvis dette er mulig.

Installer overspenningsvern mot lynnedslag

Lynnedslag aBEt overspenningsvern leder overspenningene vekk fra anlegget. Dette reduserer faren for at elektrisk utstyr blir skadet ved lynnedslag eller forstyrrelser i e-verkets nett.

Overspenningsvern monteres i sikringsskapet eller plugges direkte i kontaktene. Har du overspenningsvern i sikringsskapet er elektrisk utstyr som er koblet til anlegget beskyttet. Overspenningsvern som plugges i kontaktene kalles også finvern. Det kan du bruke på apparater som er ekstra utsatt, som for eksempel TV og PC.

I elektriske anlegg installert etter 1. juli 2010 er det krav til overspenningsvern. Se etter informasjon om dette sikringsskapet. Du kan også kontakte en elektriker for å sjekke hvis du er usikker.

Har du eldre anlegg, bør du kontakte en elektriker for å få installert overspenningsvern. 

Slik forbreder du deg på flom

I Norge blir været kontinuerlig overvaka og store flommar blir gjerne varsla ei tid i førevegen, enten gjennom værvarsling eller spesielle flomvarsel. Dette gjør det mulig både for privatpersonar og det offentlege å førebu seg best mogleg.

Fjern lause gjenstander

Flyttbare gjenstandar som campingvogner, båtar eller anna som blir lagra i hagen, bør sikrast eller flyttast. Slike ting er gjerne verdifulle. Dei kan også gjere stor skade på bruer og bygningar viss dei følgjer med vassdraget nedover.

Rydd og rens

Tenk førebyggjing og utnytt tida før vatnet kjem. For å avgrense skadane på eigen eigedom bør du spesielt sørgje for at takrennene er opne og at det ikkje ligg kvist eller lauv som sperrar for vatnet i avløp og mindre bekkar. Rydd også verdifulle gjenstandar opp frå kjellaren. Sjekk at vindauge og dører er godt lukka til, spesielt i kjellaren.

 • Rydd hagen for lause gjenstandar.
 • Flytt eller sikre større gjenstandar som båt eller campingvogn.
 • Rens takrenner, avløpsrøyr og sluk.
 • Rydd verdiar og elektriske apparat opp frå kjellaren.
 • Lukk vindauge og dører godt til.

Slik forbereder du deg på storm

Følg desse råda for å unngå at hus og hage blir skadd unødvendig av storm:

 • Sikre eller rydd vekk ting
 • Store gjenstandar som blir kasta rundt av vinden, kan gjere stor skade. Ved stormvarsel bør du derfor sikre eller rydde inn store gjenstandar, som til dømes hagemøblar, trampolinar og partytelt. Set leiker, blomsterpotter og mindre gjenstandar innandørs.
 • Sjekk tak og vegger
 • Har du takstein eller plater på taket, sørg for at desse sit godt fast. Sjekk også at takrenner, TV-antenner og anna på veggane til huset ikkje kan lausne. Presenningar over vedstablar, båtar og anna bør strammast til og festast godt, så vinden ikkje får tak under.
 • Lei vatnet vekk
 • Seier vêrvarslet at det også er venta store mengder vatn, bør du også sørgje for at vatnet renn vekk frå huset. Sjå etter at lauv og anna ikkje tettar takrenner, avløp og sluk.
 • Når stormen kjem, bør du halde deg innandørs og lukke vindauge og dører godt til.
 • Førebu hus og hage på storm:
 • Rydd hagen; sikre store gjenstandar, flytt mindre gjenstandar inn.
 • Sjekk taket for laus takstein og lause plater.
 • Sørg for at takrenner, antenner og presenningar er godt festa.
 • Lukk vindauge og dører godt til.

Slik forbereder du deg på at strømmen blir borte

Når strømmen går forsvinner ikke bare lyset, men også elektrisk oppvarming og mulighetene for å varme mat og vann. Strømmen kan bli borte i opptil flere dager. Er du forberedt?

Ved større strømbrudd prioriteres liv og helse først, og det kan ta tid før du får strømmen tilbake. Derfor bør du være forberedt på å klare deg uten strøm i flere dager. Tenk igjennom hva du bruker strøm til i hverdagen, fra du står opp til du legger deg. Er det noe av dette du ikke ville klare deg uten?

Med disse enkle grepene er du bedre forberedt på at strømmen forsvinner:

Oppvarming

En vedovn eller en peis er vanlige alternativer til strøm som oppvarming. For deg som har disse alternativene i hus, sørg for å alltid ha et minimum av ved på lager. Husk også ekstra fyrstikker eller en lighter i reserve. Det finnes parafin- og gassovner beregnet på husstander uten mulighet for annen fyring.

Mat og drikke

Vannforsyningen kan også bli borte når strømmen går. Du bør derfor alltid ha noen liter vann lagret. Til koking og steking kan du bruke propanapparater og stormkjøkken.

Maten i fryseren kan bli ødelagt hvis strømmen er lenge borte.

Det tar 10-30 timer før temperaturen i en full fryseboks stiger fra minus 18 til minus 12 grader. Er det lite varer i fryseren, stiger temperaturen raskere. Ved strømbrudd i over seks timer må du ta forholdsregler for å berge matvarene.

Fryse mat på nytt?

Hvis matvarene bare er halvveis tint, kan du fryse dem igjen. Er varene helt tint, bør du behandle dem som ferskvare. Bruk varene med det samme, eller tilbered dem ved steking eller koking før du eventuelt fryser dem igjen.

Du kan også pakke inn, eller isolere fryseren, for å få matvarene til å klare seg gjennom strømbruddet.

Slik isolerer du fryseren:

 • Ta ut kontakten. Du må aldri isolere fryseren før strømmen er koplet fra.
 • Unngå å åpne lokket.
 • Pakk fryseboksen inn med aviser, ulltepper, dyner eller liknende.
 • Senk temperaturen i rommet der fryseren står, dersom dette er mulig.
 • Er strømbruddet varslet på forhånd kan fryseren settes på ”innfrysing” ett til to døgn i forveien, slik at temperaturen blir så lav som mulig.

Lys

Ha en eller flere lommelykter oppbevart på et fast og lett tilgjengelig sted. Ekstra lyspærer og batterier er også lurt å ha. Stearinlys og oljelamper er viktige alternative lyskilder. Hvis du belager deg på å bruke oljelampe bør du også ha ekstra lampeolje på lager.

Batteriradio

Med en batteridrevet radio får du hørt nyheter og meldinger fra myndighetene. Hvis du har bil kan du også bruke radioen der.

Nødstrøm

 • Er du kritisk avhengig av strømforsyning? Med et nødaggregat er du mindre sårbar for strømbrudd.
 • Et aggregat er en motor som går på bensin eller diesel, og som produserer strøm. Det finnes flere nødstrømsagreggater på markedet. Disse får du tak i på byggevarehus og jernvarehandlere.
 • Et aggregat bruker mye drivstoff. Skal du oppbevare drivstoff hjemme bør du gjøre nødvendige brannforebyggende tiltak.

Ha alltid et brannslukningsapparet tilgjengelig.

Kilde: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

You may also like...