Hardt grillet mat kan være svært helseskadelig

Griller du maten så hardt at den blir svidd oppstår det giftige gasser som du for all del bør unngå.

Svir du maten på grill dannes det tå typer giftige stoffer, heterosykliske aromatiske aminer, og PAH-forbindelser (polysykliske aromatiske hydrokarboner). Dette er stoffer som kan forårsake kreft. De heter gentoksiske karsinogener og er skadelig for kroppens arvemateriale. Jo mer du får i deg av disse giftene desto verre er det. Prøv derfor å unngå å svi maten når du griller. Griller du ofte er det all grunn til å være mer forsiktig. Det er ikke gitt at akkurat du får kreft på grunn av høyt inntak av disse stoffene, men forskningen viser en klar sammenheng med utviklingen av kreft.

Se artikkel om stoffene akrylamid og furan, kreftfremkallende stoffer fra svidd mat.

Mest fare ved direkte grilling

Grilling på den klassiske kullgrillen er stemningsfullt og for mange den ekte måten å grille på. Utfordringen er å styre varmen slik at maten ikke brenner seg. Det blir fort veldig høy temperatur på en kullgrill og maten kan bli svidd på et blunk. Med gassgrill er det lettere å finne den optimale temperaturen og sjansen for å svi grillmaten er betydelig mindre, men også her må du passe på.

Hvordan reduserer du risikoen for kreftfrembringende stoffer i grillmat:

 • Renhold. Lavasteinene i gassgrillen skal være rene når du starter grillingen.
  Grillmat aB

  Svidd mat kan inneholde kretfremkallende giftstoffer.


  Se i bruksanvisningen hvordan din grill best kan rengjøres. Er grillen ren vil det dannes færre skadelige stoffer.
 • Unngå grilling rett over flammene, maten skal ikke komme i kontakt med flammene. Har du kullgrill skal du vente til flammen på kullet har slukket og kullet er grått. Da har du også den riktige temperaturen i kullet. 
 • Giftige gasser oppstår når fettet fra kjøtt drypper ned i grillen og lager en røyk og os. Denne røyken gir maten den giftige PAH stoffet. For å unngå at fette renner ned i varmen kan du grille på aluminiumfolie eller stekebrett. Alternativt kan du grille mat med mindre fett.
 • Reduser temperaturen og bruk helle rlitt lengre tid.
 • Ikke legg maten over den varmeste del av grillen, plasser det heller litt i utkanten.
 • Snu maten ofte.
 • Har du store stykker kjøtt kan du skjære bort de brente skorpen. Det fungerer fint.
 • Opptaket av giftige stoffer reduseres om kjøttet marineres før grilling. Marinaden ligger som et beskyttende lag.
 • Se til at det er god luting rundt grillen slik at ikke all røyken går i kjøttet.
 • Selv om det smaker godt skal du ikke bruke stekeskyen til saus.
 • Kjøp økologiske råvarer uten plantevernmidler.

Sture Bjørseth

You may also like...