Øyevern -velg riktig, ikke risiker synet!

Øyne kan være utsatt under praktisk arbeid og er den del av kroppen hvor konsekvensene er størst om det oppstår skade. Metallbiter som treffer øyet i stor hastighet, skadelige kjemikalier og farlig lys og stråling er eksempel på hendelser som kan skade øynene. Derfor er øyevern noe må tas på alvor, både for egen del og for å følge lovene og reglene som regulerer dette området.

I denne artikkelen kan du lese mer om:

  • Valg av riktig øyevern
  • De ulike typene vernebriller
  • Litt om verneskjermer
  • Hvorfor skal du bruke verneutstyr for øynene?

Hvordan velger du riktig øyevern?

Det viktigste er at verneutstyret er tilpasset de farer som brukeren utsettes for, at det passer til og gir brukeren nødvendig komfort under bruk. Brukes i øyevernet ofte og i lengre tid må brukeren også trives med det. Øyevern er merket i ulike klasser tilpasset forskjellige bruksområder.

Øyevern er delt inn i tre kategorier i forhold til hvor mye glasset tåler når det treffes av objekt i høy hastighet. Den laveste kategorien er merket med F og tåler objekter med en hastighet på 45 m/s. Neste kategori er merket B og tåler en hastighet på 120 m/s. Øverst er kategori A som er testet med hastighet på hele 190 m/s. Utstyr i kategori A er visir, kategori B både visir og panoramabriller og kategori F omfatter i tillegg vanlige vernebriller.

Passformen er viktig slik at øyne og ansikt er skikkelig dekket og får maksimal beskyttelse, både kjemikalier og stråler kommer lett gjennom sprekker og åpninger om utstyret ikke er i riktig størrelse eller har riktig passform i forhold til brukerens ansikt.

Velg kvalitet

Det lønner seg å holde seg til de kjente merkene og leverandørene. Det finnes mye billig verneutstyr å få kjøpt, ikke minst i nettbutikker. Skal utstyret brukes ofte er det en fordel av glasset har ripebeskyttelse og at det har beskyttelse mot dugg. Det er også en stor fordel at briller og masker har innstillingsmuligheter slik at det enkelt kan tilpasses brukeren.

Tre typer vernebriller

Den enkleste typen beskytter øynene mot partikler i ulike typer materialer. Det er viktig at brillene dekker øyet godt på alle sider. Utvalget av denne typen vernebriller er stort både for design og farge på glasset.

Kapselbriller er en mer avansert type beskyttelse som i tillegg til å beskytte mot partikler også hindrer veske i å nå øyet. Kapselbrillene er helt tett og gir 100% beskyttelse. For å unngå fukt og dugg er brillene, avhengig av modell, ventilerte og har antidugg glass.

Sveisebriller gir ekstra god beskyttelse mot stråling og sterkt lys. Det finnes flere grader av beskyttelse.

To typer verneskjermer

For beskyttelse av hele ansiktet brukes en dekkende ansiktsskjerm. Disse anvendes når ansiktet utsettes for mange partikler over lengre tid. Det finnes flere typer ansiktsskjermer tilpasset ulike krav og ulik bruk.

Sveiseskjermer gir øyne og ansikt beskyttelse mot stråling (IR (infrarød) og UV (ultrafiolett). Her finnes det mange modeller, blant annet avanserte med automatisk nedblending som aktiveres av strålingen.

Når er det viktig å bruke øyevern?

Det finnes mange potensielle farer for øynene. Siden øyne er så sårbare og viktig er derfor viktig å tilpasse beskyttelsen til de forholdene du befinner deg i.

Partikler som treffer ansiktet

Når du jobber med metall, tre eller stein kan partikler lett treffe øynene og gjøre stor skade. Typiske situasjoner er du bearbeider metaller med kutting eller sliping, når du sager tre med motorsag eller du slår og hamrer i sten. Jo kraftigere verktøy og kraft som brukes desto større er risikoen for skader og type øyebeskyttelse må være tilpasset enten det er vernebrille eller heldekkende ansiktsskjerm. Det skal ikke store partikkelen til før øyet er ødelagt.

Vesker og kjemikalier

Skadelige vesker og kjemikalier kan veldig lett forårsake skade på øynene. Holder på med slike produkter skal det ikke mye til før det spruter en dråpe. Det samme gjelder både damp og støv. Farlige vesker og kjemikalier utgjør som regel også en fare for hud og resten av ansiktet og heldekkende ansiktsbeskyttelse er viktig. Er veskene ikke av den farligste typen holder det med en kapselbrille som er helt tett rundt øyet.

Andre potensielle farer er i forbindelse med elektrisk arbeid hvor du kan bli eksponert for gnister i forbindelse med kortslutninger.

Det finnes utallige faremomenter hvor det er viktig med god beskyttelse av øyne og ansikt. Hos leverandørene vil du finne et stort utvalg av utstyr som er tilpasset ulike farer og situasjoner.

SB

You may also like...