Unngå fisk og skalldyr fra forurensede havner, fjorder og innsjøer

I Norge er det Mattilsynet som har ansvar for å informere befolkningen om farlig innhold av miljøgifter i mat. Dette gjelder også sjømat og avdekkes det konkrete tilfeller og funn eller har et område høy risiko i forhold til miljøgifter vil Mattilsynet varsle om dette gjennom advarsler. Til tross for dette er det du selv som har ansvaret for din egen helse og derfor også hva du får i deg av miljøgifter fra fisk du har fanget selv. Mattilsynet har kun ansvar for å informere etter beste evne.

Kjøper du fisk og sjømat på restauranter eller i handelen er det den som selger deg maten som har ansvaret for at grenseverdiene for miljøgifter overholdes.

Miljøgiftene lagres i kroppen

Flere miljøgifter har den egenskapen at de blir værene i kroppen svært lenge. Får du i deg miljøgifter med jevne mellom vil de etterhvert kunne nå et skadelig nivå. Du blir derfor ikke syk av å spise mat med innhold av miljøgifter en sjelden gang (forutsatt at det ikke er snakk om unormalt store mengder miljøgifter). Men spiser du for eksempel krabbe fra samme forurensede området dag ut og dag inn risikerer du helseskader.

Hvordan kan du unngå et for høyt inntak inntak av plantevernmidler?

Hvor forurenset er krabbe, blåskjell, kamskjell og fisk?

Hvor mye forurenset sjømat du kan spise avhenger selvfølgelig av mengde miljøgifter. Spiser du en svært forurenset krabbe holder det med èn i året. Inneholder krabbene bare litt miljøgifter kan du kanskje spise daglig. Dette er umulig å si og ikke så lett å forholde seg til. For sikkerhets skyld bør du holde deg unna all fisk og sjømat fra forurensede områder.  Når det gjelder krabber inneholder det bruke kjøttet som regel mest miljøgifter. Brunt krabbekjøtt er derfor det første du skal unngå om du har mistanke om miljøforurensning.

Hvor mye forurenset krabbe kan du spise?

Krabbe og andre skalldyr som hentes fra forurensede områder kan være full av miljøgifter.

Krabber samler farlige stoffer som dioksiner og PCB. Krabber er spesielt utsatt fordi de oppholder seg på bunnen og får i seg det som måtte finnes av miljøgifter. Enkelte krabber som er undersøkt har inneholdt så store mengder PCB at et voksent menneske kun bør spise en av disse pr. år uten å risikere helseskade. Som nevnt tidligere samles mange av giftstoffene i det brune krabbekjøttet.

Butikk og restaurant har ansvar

All maten du kjøper i handelen eller får servert på restauranter skal ligge under grenseverdiene for miljøgifter og forurensning. Dette er bedriftens ansvar. 

Kan gravide spise krabbe?

Barn, kvinner i fruktbar alder, gravide og de som ammer bør i følge Mattilsynet ikke spise brunt kjøtt fra krabbe, uansett hvor den kommer fra. Risikoen for at krabbekjøttet inneholder dioksiner og PCB er så stor et det er best å unngå all konsum. ammende ikke bør spise brun krabbemat på grunn av mulig høyt innhold av dioksiner og dl-PCB. Hvit krabbekjøtt inneholder mindre dioksiner og PCB enn brunt fordi fettinnholdet er lavere og kan også spises av gravide.

Tips og gode råd om kosthold for gravide.

Sture Bjørseth

Kilde: Mattilsynet

You may also like...