Hva gjør du om det begynner å brenne?

Oppstår det en brann er hvert sekund viktig i forhold til å redde eget og andres liv samt verdier. En brann kan utvikle seg eksplosivt, gass og røyk kan sette folk ut av spill på sekunder og det er ikke alltid at rømningsveier finnes eller er tilrettelagt slik at den kan brukes til å redde folk i en slik situasjon. Både røyk og flammer kan spre seg utrolig raskt slik at forholdene og forutsetningene for å kunne gjøre noe kan endre seg på sekunder.

I denne artikkelen kan du lese mer om:

  • Slå alarm
  • Evaluering av situasjonen
  • Evakuering under ulike forhold
  • Hjelp til skadede
  • Prioriteringer i en krissituasjon

Hvordan du skal forholde deg ved brann avhenger av situasjonen. Er du i en stor bygning og brannalarmen går uten at du er i umiddelbar nærhet til brannen skal du komme deg ut så raskt som mulig samtidig som du hjelper folk underveis som måtte trenge det. Eldre, barn og rullestolbrukere er eksempel. Ikke bruk heisen, den kan stoppe underveis pga strømbrudd, noe som er vanlig når det oppstår brann.

Hva gjør du om du befinner deg nær brannen?

1. Slå alarm

Aktiver nærmeste brannalarm om du befinner deg i en større bygning. Det er viktig at alle i bygningen blir varslet. Ring brannvesenet på telefonnr. 110.

2. Evaluèr situasjonen

Er det snakk om en liten brann kan du prøve å slukke selv ved hjelp av tilgjengelig brannslukningsutstyr, pulverapparat, brannteppe etc. Brannvesenet anbefaler at om du ikke har klart å slukke brannen på et halvt minutt skal du evakuere deg selv og andre.

3. Evakuering

Første bud ved evakuering: ta det med ro, ikke stress!

Er det hjemme hos deg selv det brenner eller i en annen privatbolig vet du hva som er riktig rømningsvei i forhold til hvor det brenner. Vinduer, brannstiger, branntau, alt ettersom hva som er tilgjengelig og situasjonen for øvrig.

Skal du overnatte i fremmede bygninger bør da alltid sjekke rømningsveiene.

Befinner du deg i en større bygning følger du de oppgitte rømningsveiene. De skal være merket med skilt. Husk å hjelpe andre. Skal du åpne dører under evakuering må du alltid kjenne om døren og/eller dørhåndtaket er varmt. Er det varmt brenner det på den andre siden og det er farlig å åpne døren. Da må du finne en alternativ rømningsvei.

Du skal heller aldri gå inn i røykfylte rom. Er dette allikevel den eneste mulige rømningsvei må du bevege deg /krype langs gulvet. Pust gjennom en våt klut om mulig, det renser luften. Røyken kan være giftig og kan sette deg ut av spill på sekunder.

Lukk alle dørene du åpner, det forsinker spredningen av brannen.

4. Du har ingen rømningsveier tilgjengelig

Er alt av trapper og andre muligheter som brannstige eller branntau umulig å bruke i evakueringen skal du, om mulig, ta deg inn på et rom. Du skal lukke døren, tette igjen sprekken under døren og åpne vinduet. Du skal rope og varsle slik at brannvesenet kan komme til unnsetning.

Må du som absolutt siste mulighet hoppe ut av vinduet skal du henge etter armene før du slipper, det reduserer fallhøyden. Er vinduet i andre eller høyere etasje skal du vente lengst mulig med å hoppe. Legg til rette for å hoppe, men ikke hopp for tidlig, hjelpen kan være nærmere enn du tror.

5. Hjelp brannskadde personer

Har du klart å komme deg ut av bygningen er første du skal gjøre å hjelpe andre. Er det personer som er brannskadet skal du hjelpe disse slik at skadene ikke blir verre. Personer i sjokk kan trenge et ekstra varmt plagg eller teppe. Ta kontroll på barn, de kan opptre irrasjonelt i slike dramatiske sammenhenger.

Kommer du over en person hvor klærne brenner skal du få personen ned på bakken. Slukk med et tøystykke som ikke er brennbart, eventuelt kan du rulle personen på bakken.

Sjansen for å havne i en dramatisk brannsituasjon er heldigvis ikke stor. Men skulle det først skje vil dine kunnskaper og handlekraft kunne redde både deg selv og andre. Det gjelder å være forberedt. I et hjem er det for eksempel en god idè og gjennomføre regelmessig brannøvelse hvor alle medlemmene i husstanden trener på evakuering.

Her finner du oversikt over artiklene du finner om rømningsveier og evakuering på tryggerehverdag.no.

Sture Bjørseth

You may also like...