Hva er beste brannslukningsapparat? Skum, pulver eller CO2?

Det er påbudt i alle norske hjem å ha slokkeutstyr for brann lett tilgjengelig . Hvordan utstyr du velger er opp til deg. Vannslange er ett alternativ, brannslukningsapparat et annet. Mange velger begge deler.

Det viktigste er at det utstyret du kjøper er testet og godkjent av norske myndigheter. Brukerinstruksen skal være på norsk og informere om hvordan utstyret skal anvendes. Hvilke type brann som kan slukkes med det enkelte apparat skal være tydelig merket. I tillegg skal apparatene skal ha rød farge.

Test apparatene

Det er en stor fordel om du har muligheten til å teste apparatene i bruk. Det koster deg noen kroner om du skal tømme ett apparat. På den annen side gir dette deg erfaring  og kontroll som kan redde liv når det gjelder. Har du muligheten til å delta på kurs eller annen form for opplæring bør du benytte sjansen. Da vil du skjønne at det stilles krav for å kunne betjene slikt utstyr optimalt.

Sjekk også: Slik velger du rett røykvarsler

Hvilken type brannslukningsapparat skal du velge – skum eller pulver?

Skum og pulverapparat er de mest vanlige brannslukningsapparat på det norske markedet. Disse er lett i bruk og slukker effektivt. Problemet er at disse, avhengig av størrelsen, kun slokker i 15-25 sekunder. I tillegg kan de for mange være tunge å løfte, særlig hvis flammene er vanskelig tilgjengelig. En husbrannslange er derfor et godt supplement.

Skumapparat

Presto skumapparat

Presto skumapparat

Inneholder skum basert på vann. Skummet sprayes på/over brannen og legger seg over/dekker brannen. Tilførselen av oksygen stoppes og flammene kveles. Skummet har også en kjølende effekt som bidrar til å redusere flammene.

Brannapparat med skum egner seg spesielt godt for slukking av flyende materiale/vesker hvor det er vanskelig å dekke hele brannen. Vesker settes raskt i bevegelse og flammene kan spres hurtig. Skummet legger seg som et lag over brannen og kveler flammene uten å sette vesken i bevegelse.

Du bør velge et godkjent apparat med en størrelse på minimum 6 kg, helst 9 kg.

Skumapparatets fordeler

 • Kan brukes på brann i alle typer materialer, både faste. Flytende og i elektriske anlegg
 • Både stopper og kjøler ned brannstedet
 • Enklere rengjøring av brannstedet sammenlignet med pulverapparat

Bakdeler:

 • Krever mer vedlikehold enn pulverapparat
 • Tåler ikke frost og må ikke utsettes for minusgrader, det vil ødelegge skummet
 • Har en kort varighet ved bruk, ca 25 sekunder (9 liter)
 • Relativt tungt å bære

Pulverapparat

Et apparat med pulver slukker på samme måte som et skumapparat, dvs flammene kveles. Apparatet inneholder et fint pulver som sprøytes med trykkluft mot brannen. Pulveret spres mer enn skum og dekker et større område på en rask måte og er svært effektivt. Pulverapparat kan anvendes på alle typer branner. Som beredskap i en bolig må du velge en størrelse på minimum 6 kg.

Hvert 5 år må apparatet kontrolleres av ekspert. Hvert 10de år skal det levers inn for vedlikehold, påfylling.

Fordeler med pulverapparat:

 • Effektiv slukking av et større brannområde, pulveret spres raskt. 
 • Egner seg mot alle typer branner 
 • Leder ikke strøm og egner seg for slukking av elektriske apparater (inntil 1000 volt)
 • Tåler minusgrader, noe som er en fordel ved lagring på f.eks hytten

Bakdeler:

 • Problemet med pulverapparat er at pulveret spres over alt ved bruk og forårsaker lett skader. Skal du slukke en liten flamme på komfyren risikerer du at hele kjøkkenet blir fullt av pulver, noe som betyr en enorm opprydding. 
 • Har en kort varighet, 15-25 sekund (6-9 kg)

CO2 apparat

Apparatet slukker med CO2 gass (karbondioksyd) som sprøytes ut med en temperatur på minus 75 grader. Gassen fjerner oksygenet rundt brannen og flammene kveles som følge av oksygenmangel. På grunn av gassens flyktighet egner den seg best for bruk innomhus. Den lave temperaturen er skadelig (frostskader) for hud og øyne om apparatet må brukes med forsiktighet.

Fordeler med CO2 brannslukker:

 • Etterlater ingen spor og forurensning etter bruk
 • Effektiv slokking, men kun om det betjenes riktig
 • Egner seg mot alle typer branner

Bakdeler med CO2 slukker:

 • Slukker ikke effektivt utendørs pga av spredning av gassen
 • Farlig for helsen ved direkte eksponering, kan medføre alvorlige frostskader 
 • Gass strålen når ikke langt og du må gå nærme flammene for å få god effekt
 • Høyt trykk kan spre flammene om det anvendes feil

For deg med eget hus: Slik unngår du pipebrann

Husk at brannslukningsapparat skal til kontroll med jevne mellomrom!

 

Illustrasjon: Norsk Folkehjelp

Ønsker du å gå i dybden på forskrifter og lovverk for brannsikkerhet finner du mye informasjon på nettsidene til DSB, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Sb

You may also like...