Vann på flaske – mineralvann eller kildevann?

Hva er flaskevann? Hvor kommer naturlig mineralvann fra? Hva er forskjellen på kildevann og naturlig mineralvann?

Det finnes tre typer vann, kildevann, naturlig mineralvann og vanlig drikkevann. Naturlig mineralvann og kildevann kommer fra berggrunnen og har en sammensetning og karakteristikk som er unik for den kilden det kommer fra. Naturlig mineralvann har også et innhold av mineraler og salter som kan være høyere enn maksimumsgrenser som gjelder for alminnelig drikkevann. Det kan med andre ord være nødvendig at forbrukeren justerer inntaket i forhold til de opplysninger om mengde angitt på flasken.

Naturlig mineralvann

Dette kommer fra en underjordisk kilde (grunnvanns-reservoar) og har vært beskyttet mot forurensning og er derfor et veldig rent vann. Egenskapene og sammensetningen er stabil. Den store mengden mineraler og sporstoffer er ofte et av kjennetegnene ved naturlig mineralvann.

Kildevann

Kildevann kommer fra underjordiske kilder og har høy mikrobiologisk kvalitet. Innholdet av mineraler og sporstoffer er lavere enn i naturlig mineralvann. Kildevann skal tilfredsstille gitte krav til fysisk og kjemisk sammensetning og innhold, tilsvarende som for drikkevann.

<For å hente opp naturlig mineralvann og kildevann er det vanlig med både naturlige kilder (oppkomme), brønn med rør i løsmasser og vanlig borebrønn i fjell.

Vannet skal ikke behandles

I motsetning til drikkevann, skal naturlig mineralvann og kildevann ikke behandles utover utskillelse av ustabile stoffer som for eksempel jern og mangan, fjerning av karbondioksid eller tilførsel av karbondioksyd.

Naturlig mineralvann og kildevann skal komme fra en kilde med ett eller flere naturlige eller kunstige utspring, og det er et krav at flaskene tappes i forbrukerpakning på stedet.

Streng kontroll av vannet

Det er fastsatt grenseverdier for maksimalt innhold av mikroorganismer i naturlig mineralvann og kildevann, tilsvarende som for drikkevann fra springen. Vannet skal være uten sykdomsrelaterte mikroorganismer (virus og bakterier), parasitter eller annen biologiske forurensning. Mengden bakterier i naturlig mineralvann og kildevann skal ved tidspunktet for tapping ha et lavt nivå. En økning av mengden bakterier på flasken skal kun skje pga en normal utvikling av kildens opprinnelige flora av mikroorganismer. Naturlig mineralvann og kildevann skal ikke være gjenstand for desinfeksjon (varmebehandling, tilsetting av klor eller lignende), med det formål å redusere eller fjerne helt naturlig forekommende mikroorganismer.

Det vil derfor ha liten verdi å sammenligne kvaliteten på naturlig mineralvann/ kildevann og alminnelig drikkevann/kranvann basert på analyser av bakterieinnholdet.

Les om kvikksølvforurensning og fisk i ferskvann.

Hvordan skal naturlig mineralvann merkes?

Naturlig mineralvann skal merkes og markedsføres som «naturlig mineralvann». Varebetegnelsen skal kompletteres med informasjon om karbondioksid finnes naturlig i vannet, om det er fjernet eller tilført.

Både kilden og stedet vannet er hentet skal stå på etiketten. Det finnes også regler for etikettens design. Navnet på kilden skal ha større bokstaver enn varenavnet, det skal være enkelt å identifisere vannet.

Hva med vann på kjøler?

Det er god grunn til å være spesielt oppmerksom på vannkjølere hvor emballert vann tappes gjennom et lukket system med kjøling. Utstyr som vannet kommer i kontakt med kan over tid medføre bakterievekst og i lukkede systemer er dette en større utfordring enn åpne systemer. Vannkjølere må derfor rengjøres og vedlikeholdes regelmessig..

Sture Bjørseth

Kilde: Mattilsynet

You may also like...