Medisin og legemidler på utenlandsreise

Tar du medisin og legemidler med til utlandet må du kunne dokumentere at du er rettmessig eier av disse. Som oftest er det tilstrekkelig å oppbevare legemidlene i originalemballasjen med apotekets etikett på eller ta med resepten.

Egne regler for vanedannende eller narkotiske legemidler

Regelverket for å medbringe legemidler til personlig bruk ved opphold i utlandet, varierer fra land til land. Alle landene i Schengen-samarbeidet er enige om felles bestemmelser for utvalgte og vanlige sovemidler, beroligende midler og sterke smertestillende legemidler.

Har du med reseptpliktige legemidler til eget bruk på reiser til utlandet, bør du alltid kunne dokumentere at du er den rettmessige eier av legemidlene. Inn til Norge holder det med en legeerklæring, kopi av resept eller originalemballasjen fra det norske apoteket.

Husk at reiseforsikringen også må dekke sykdom.

Generelle råd ved flyreiser med medisin

  • Ha nødvendige legemidler i håndbagasjen.
  • Oppbevare legemidlene i originalemballasjen fra produsenten og la apotekets etikett stå på.
  • Sikkerhetsbestemmelser for flyreiser omfatter ikke legemidler i tablettform.
  • Legemidler i andre former, stikkpiller, vagitorier, flytende medisin, kan du ta med i tillegg til posen med toalettsaker, det vil si du kan ha med en ekstra pose. Det kreves ikke resept eller kopi av legeerklæring, men du må bidra til at innholdet i beholderne er innenfor reglene, du må for eksempel smake på innholdet eller ta litt på huden. Vis posen med legemidler uoppfordret.
  •  Sjekk med flyselskapet på forhånd vedrørende legemidler som skal oppbevares kjølig.

Reiser innen Schengen-området krever Schengen-attest / medisinattest

Reiser du innen Schengen-området skal du ha med medisinattest for enkelte typer legemidler (sovemidler, beroligende midler, sterke smertestillende og sentralstimulerende midler)

Det er smart å ha med seg en slik attest om du skal mellomlande i et slikt land og må gå gjennom sikkerhetskontrollen med medisin.

Følgende land er per i dag med i Schengen- samarbeidet: Belgia, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Hellas, Island, Italia, Latvia, Liechtenstein, Litauen,  Luxembourg, Malta, Monaco, Nederland, Norge, Polen, Portugal, Slovakia, Slovenia, Spania, Sveits, Sverige, Tsjekkia, Tyskland, Ungarn og Østerrike.

Slike attester har en gyldighet på inntil 30 dager. Dette betyr at du kan ta med deg nødvendige narkotikaklassifiserte legemidler i en mengde tilsvarende inntil 30 dagers forbruk

Legemiddelverket har en generell oversikt som heter Medisiner på utenlandsreise. Skal du være på reise i mer enn 30 dager, bør du kontakte ambassaden/konsulatet til det aktuelle landet. Her kan du få oversikt om det aktuelle landet aksepterer at du har med denne typen legemidler for en periode lengre enn 30 dager samt hvordan dokumentasjon som kreves. Du kan kontakte Statens legemiddelverk på [email protected].

Reiser utenfor Schengen-området

Reiser du til land utenfor Schengen gjelder andre bestemmelser. Kontakt den aktuelle ambassaden eller konsulat i Norge for å forsikre deg om hvilke regler/bestemmelser som gjelder for akkurat det landet du skal reise til.

Statens legemiddelverk har laget en generell oversikt over hvilke mengdebegrensninger som gjelder når man reiser utenlands med medisin og legemidler. Dersom du skal være borte lengre enn det som står i oversikten, bør Statens legemiddelverk kontaktes et par uker før avreise for å få en attest. Dette er spesielt viktig med narkotiske legemidler på reise (som inneholder psykotrope stoffer eller narkotika (se oversikten)). Send en mail til [email protected] med følgende informasjon: navn, adresse, fødselsdato, legemiddelnavn, styrke, navn på lege, landet du skal reise til og dato for utreise og tilbakekomst til Norge. Skriv også telefonnummeret ditt slik at Legemiddelverket kan kontakte deg dersom noe er uklart.

Apotekene kan skrive ut en attest av typen «To whom it may concern». Dette er ikke en juridisk holdbar attest, men kan benyttes dersom ambassaden/konsulatet i landet du skal reise til godtar attester fra apotek.

Husk riktig forsikring for reisen.

Kilder: Statens legemiddelverk

You may also like...