Rømningsvei fra kjellervindu og kjellerdør, hvilke regler må du følge?

En kjeller som brukes til oppholdsrom eller soverom skal ha godkjente rømningsveier. Det stilles krav til rømningsveiens størrelse og tilgjengelighet, de skal være godkjente og fungere. Her er en kort gjennomgang av det viktigste når det gjelder rømning og evakuering fra kjeller, enten det er via kjellervindu eller kjellerdør.

Artikkelen inneholder:

  • Alt om kjellervindu som rømningsvei
  • Krav til lysgrav
  • Kjellerdør som rømningsvei

Rømningsvei gjennom vindu i kjelleren

I en vanlig kjeller som brukes som oppholdsrom (for eksempel kjellerstue) eller soverom må det være mulig å evakuere gjennom et vindu og ut i det fri. Siden de fleste kjellere ligger under bakkenivå på alle sider vil vinduene som oftest være for små til å kunne anvendes som rømningsvei. I tillegg er de ofte plassert høyt oppe på veggen.

Hva kreves av et rømningsvindu i kjeller?

For å kunne brukes til evakuering må et vindu ha en størrelse på minimum 50 cm bredde og 60 cm høyde. I tillegg skal bredde og lengde i sum ha en minimum lengde på 150 cm. Det betyr at et vindu med en bredde på for eksempel 80 cm skal ha en høyde på minimum 70 cm. I tillegg må det være enkelt å nå opp til vinduet fra innsiden.

Lengden fra gulvet og opp til nederste kant på vinduet skal ikke være over 100 cm. Reglene gjør et unntak for dette om det er fastmontert en trapp eller noe annet man kan stå på for å rekke opp til vinduet på en enkel måte.

Rømningsvindu skal stå i vertikal vegg, takvindu er ikke godkjent som rømningsvei.

Vinduet skal også føre ut i det fri, ikke inn i et nytt rom.

Hvilken type vindu spiller også en rolle. Det beste er sidehengslet vindu. Disse åpnes lett og holder seg åpne under evakueringen. Er vinduet topphengslet blir det mer krevende å holde åpent, spesielt for personer med mindre fysisk styrke, for eksempel eldre og barn.

Har du en eldre bolig kan det være andre krav, dette får du vite hos kommunen. Leier du ut kjelleretasjen har du som utleier plikt til å sørge for god brannsikkerhet.

Bruk av lysgrav til evakuering

En lysgrav er en grav som ligger på utsiden foran kjellervinduet. Denne er som regel murt opp og har god avstand til vinduet. Som navnet sider skal lysgraven sørge for at dagslys kommer inn i kjelleren, men funksjonen som rømningsvei er også viktig. For mange er det å bygge en lysgrav eneste mulighet for å kunne bruke kjellervindu som evakueringsvei.

Lysgraven må være åpen og holdes fri for hinder. Dette kan bli et problem på vinterstid med mye snø, i et ekstremt tilfelle kan det komme såpass mye snø i løpet av en natt at det blir vanskelig å åpne vinduet. En løsning er å legge varmekabler i lysgraven. De fleste kommer langt med å være flinke til å måke unna snøen.

Rømning fra kjeller gjennom kjellerdør

Alternativet til et vindu er en dør i kjellerveggen som går direkte ut av boligen eventuelt via en trapp på utsiden. Her gjelder det samme som for lysgrav i forhold til hindringer i trappen, snø og is osv.

Se også oversikt over det viktigste innen rømningsveier og evakuering. Vi har også en artikkel som beskriver hvordan du skal forholde deg om det oppstår brann. Den beste forberedelsen er å holde brannøvelse med jevne mellomrom. 

Oppdatert informasjon finner du hos Direktoratet for byggkvalitet.

SB

You may also like...