Hvordan skal du forholde deg under et terroranslag?

Som ett av mange tiltak for økt sikkerhet etter terrorangrepene i Paris og andre steder i Frankrike har myndighetene lansert en guide som viser hvordan man skal forholde seg i tilfelle man blir involvert i et væpnet terroranslag. Guiden blir distribuert i flere kanaler, både som en liten folder og som plakat som blir hengt opp godt synlig på offentlige bygninger, tog- og bussstasjoner og kjøpesentre . Terroranslag kan skje på alle mulige måter, denne guiden er ment som en hjelp for noen av de.

Terroranslag – Dette er rådene fra franske myndigheter:

1. Lokaliser faren og flykt

Det kan stå om sekunder, så du må handle raskt. Det er bedre å overreagere enn å stå avventende å vurdere hva som skjer. Derfor, kom deg i sikkerhet så raskt som mulig.
Er ikke dette mulig må du finne et gjemmested, helst på et avlåst område.
Er heller ikke dette mulig må du søke dekning bak solide og skuddsikre vegger eller søyler.
Hvilke flykt og gjemmemuligheter som er mulige vil selvsagt variere fra sted til sted, men det viktige er å handle raskt og prøve å finne en løsning.

2 Advar andre

Når du selv er kommet i sikkerhet skal du så godt som mulig advare andre om hvor faren befinner seg og hjelpe andre å komme seg i sikkerhet.

3 Vær stille, holde deg i ro

Slå av lyd og vibrasjon på mobiltelefonen. Slå også av andre elektroniske apparater. Du vet ikke hvordan dette vil utvikle seg og total stillhet kan bli avgjørende. Om mulig, lås og barrikader dører. Slå av lys. Gjem deg bak vegger eller objekt som er skuddsikre.

4 Varsle politiet

Når du er i sikkerhet skal du ringe og varsle politiet på telefonnr 112.

5 Hold deg i ro når politiet kommer

Ikke løp aller foreta raske bevegelser når politiet ankommer. Situasjonen er svært vanskelig også for politiet og det er viktig å ikke bli forvekslet med terrorister. Gå rolig med hendene over hodet og følg instruksene som blir gitt.

Guiden, som er på fransk, finner du her.

 

You may also like...