Hvilken strålingsrisiko er det fra mobiltelefoner, trådløse rutere og basestasjoner?

Mobiltelefon, trådløse rutere og basestasjoner for mobil sprer energi som omtales som stråling (elektromagnetisk). Stråler fra slike enheter er noe helt annet enn stråler fra f.eks sol, røntgenapparat og radon.

Hvilken elektromagnetisk stråling blir du utsatt for?

Stråling fra mobiltelefonen

All forskning viser at du ikke blir utsatt for farlig stråling (også kalt mobilstråling) ved bruk av mobiltelefon.

Påvirking på helsen

Det forskes mye på bruk av mobiltelefon og på hvilke negative helseeffekter dette medfører. Fokus har vært på kreft (blant annet testikler), forplantningsevne, sædkvalitet, påvirking på hjertet, nerve- og immunsystemet, hørsel, balanse og hormoner. Hva betyr slik stråling for gravide?Det har også vært stilt spørsmål angående risiko for å utvikle kreft i øre.

Forskningen viser at det er ingen grunn til å bekymre seg for helserisikoen ved bruk av mobiltelefon. Det er ingenting som tyder på at personer som bruker mobilen mye og over flere år er mer utsatt enn andre, dette gjelder også for barn som bruker mobil, ingenting tyder på bruken har negative helsemessige konsekvenser.

Hva med ”varm i øret” effekten

Du har sikkert opplevd at øret blir varmt når du har snakket i mobilen en stund. Denne varmen kommer fra batteriet og komponentene i telefonen, ikke fra strålingen. Denne varmen er derfor ikke farlig. Det er riktig at mobiltelefonen sender stråler og radiobølger. Hvor sterke disse strålene er avhenger av hvor god dekning det er hvor du befinner deg. Er dekning dårlig må mobilen bruke sterkere signaler/stråler/bølger for og ”nå frem” til nærmeste basestasjon. Er dekningen god kreves det ikke så sterke stråler.

Mobiler som selges i Norge er godkjente i forhold til strålingsstyrken. Telefonen skal være CE – merket, det gir en garanti på at den er produsert etter det gjeldende regelverk.

Hvis du allikevel ønsker å redusere strålingen fra mobilen til et minimum kan du gjøre følgende:

  • Send sms eller mms istedenfor å snakke/ringe
  • Bruk håndsfrisett, ledning eller bluetooht.

Slik unngår du spam og virus på mobiltelefonen.

Trådløs ruter – trådløst internett

Strålingen (elektromagnetisme) fra trådløse rutere er svært lav og innebærer ingen helserisiko. 

Det har derfor ingen hensikt å velge kabler på grunn av angst for stråling. I følge Statens strålevern er strålingen ( det elektromagnetiske feltet) fra trådløse nettverk kun en hundretusendel av maksimal grenseverdi.

Hvorfor blir PC-èn varm?

PCèn blir varm fordi den inneholder batteri og komponenter som blir varme under bruk. Dette har ingenting med stråling å gjøre.

PCèr og nettbrett inneholder radiosendere som sender signaler til rutere og andre enheter i nettverket. Strålingen fra slike radiosendere er svært lav og utgjør ingen helserisiko overhodet.

Mobilmast, basestasjoner og mobilantenner

I takt med den økende trådløse kommunikasjonen i samfunnet bygges det trådløse kommunikasjonsnettet ut kontinuerlig. Dette skjer først og fremst ved at det plasseres ut flere og sterkere basestasjoner. Dette er viktig blant for å få god dekning på mobilnettet.

Les også: Derfor skal du ikke bruke mobilladeren når du sover.

Hvordan fungerer en basestasjon?

En basestasjon består av sende- og mottaksutstyr samt flere antenner. Utstyret er godt skjermet og avgir minimalt med stråling. Antennene er montert minst 10 meter over bakken. Større basestasjoner sender signalene bortimot vannrett ut i en bestemt retning, det går altså ingen signaler ned mot bakken og til sidene. Oppholder du deg midt i signalets bane vil strålingen være sterk og kunne overstige grensen for hva som er anbefalt. Utenfor denne signalbanen er strålingen svært lav.

Mindre basestasjoner sender i alle retninger, men signalstyrken er så liten at selve strålingen er svak og utgjør ingen risiko. Mindre basestasjoner kan også benyttes innendørs i store bygninger.

Les mer om strålingsrisiko fra babycall -kjøpeguide.

Konklusjon

Det er ikke mulig å kommunisere trådløst uten at det skaper stråling. Strålingen består av signaler som igjen består av informasjon. Apparatene som er en del av denne kommunikasjonen avgir stråling, men den er så svak at det ikke utgjør noen helserisiko. Statens strålevern, Post- og Teletilsynet samt andre aktører følger nøye med på utbyggingen av ulike typer av trådløse nettverk og foretar kontrollmålinger samt følger opp leverandørene. Det er derfor ingen grunn til å bekymre seg.

Kilde: Statens strålevern (strålevernrapporter) m.fl.

SB

You may also like...