Hygiene under brystpumping

Før du pumper ut melken må du vaske hendene og følge produsentens anvisninger for rengjøring av brystpumpen og pumpesettet. God hygiene er alfa og omega hvis du vil gi barnet ditt utpumpet melk.

Alle deler av brystpumpen og beholderne til oppsamling og oppbevaring av morsmelken skal rengjøres og desinfiseres før bruk. Hvis barnet ditt er sykt eller for tidlig født, skal selvfølgelig sykehusets retningslinjer følges.

Tips før du kjøper brystpumpe:

Husk på at en pumpe til privatbruk er en personlig hygieneartikkel. Du bør aldri dele en pumpe til privatbruk med andre mødre. Det er uhygienisk og utrygt å bruke eller låne en brukt pumpe til privatbruk, selv om det brukes et nytt sett. Det er bare sykehusklassifiserte pumper som er utformet på en slik måte at melken aldri kommer i kontakt med pumpens vitale komponenter, slik at den kan deles med andre mødre.

Se også guide til babystol.

You may also like...