Husk regelmessig kontroll av brannslukningsutstyret

Det hjelper ikke med brannslukningsutstyr om det ikke holdes i orden og fungerer som det skal. Er slukkeutstyret ikke operativt gir det en falsk trygghet som kan ende med katastrofe om det skulle oppstå en brann. Dette gjelder for alle typer sikkerhet- og beredskapsutstyr og det er ditt ansvar å holde det i orden og utføre kontroll. Klarer du det ikke selv må du skaffe deg hjelp.

Her er noen tips til hvordan du kontrollerer brannslukningsutstyret.

Hvilken type brannslukningsutstyr er det krav om?

Uansett hva lover og regler sier er det opp til deg å sørge for at din bolig har god nok brannberedskap. Det lønner seg å gå utover det som er pålagt. Alle boliger i Norge skal ha enten brannslukningsapparat eller en brannslange. Du velger selv skum- eller pulverapparat, det viktigste er at det fyller kravet om å være godkjent og ha et volum på minimum seks kilo.

Det er viktig at hele husstanden er kjent med hvordan utstyret skal brukes. Hvordan skal brannslangen kobles til og betjenes, hvordan aktiveres brannslukningsapparatet og hvordan styres pulver og skum for best mulig slukkeeffekt? Det beste er å holde regelmessige brannøvelser hvor det fokuseres på både slukning og evakuering.

Brannteppe er en naturlig del av brannberedskapen.

Kontroll av brannslukningsapparat

Skumapparat skal til kontroll hvert 5te år. Kontroll og service skal utføres av godkjente bedrifter eller fagfolk. Pulverapparatene skal også til kontroll hvert 5te år, men i tillegg skal de til hovedkontroll hvert 10de år. Dette er ditt ansvar.

Det er også ditt ansvar å vedlikeholde apparatene du har hjemme. Pulverapparat skal snus og ristes litt hver tredje måned for å unngå at pulveret blir klumpete.

Kontroller trykket

Brannslangene skal rulles ut og kontrolleres grundig regelmessig.

Brannslukningsapparat drives av trykk (både skum og pulver). Uten et høyt nok trykk vil hverken skum eller pulver komme ut når du skal slukke. Du må derfor sørge for at alle brannslukningsapparatene du har ansvaret for har riktig trykk.

Øverst på apparatene sitter det en trykkmåler. Denne viser trykket ved hjelp av en nål som markerer på rødt og grønt felt i måleren. Ligger nålen på rødt er trykket for lavt, legger den på grønt er trykket ok. Ved lavt trykk må apparatet til kontroll umiddelbart.

Brannslukningsapparat er plombert. Sjekk at denne ikke er brutt. Det kan tyde på at apparatet er blitt brukt og ikke lenger har tilstrekkelig med skum eller pulver.

Kontroll av brannslange

Dette er enkelt. Sjekk at vannet kommer gjennom slangen med et godt trykk tilstrekkelig til å slokke alle steder i det aktuelle området. Kontroller at kranen åpnes og lukkes lett og slangen ser greit ut i forhold til skader. Det holder med en årlig kontroll.

Tips til hvordan du slukker en pipebrann.

SB

You may also like...