Allergisjokk – hvilke er symptomene og hvilken førstehjelp er aktuell?

Allergiske reaksjoner kan i enkelte tilfeller være livstruende og har du en person med alvorlig allergi i din familie eller omgangskrets bør du absolutt lære deg både symptomene og hvilken førstehjelp som skal gjennomføres. Er det du selv som har en slik alvorlig allergi er det ditt ansvar og informere om dette og hva som skal gjøres om uhellet skulle være ute.

Pass deg for solen, unngå heteslag.

Dette kan redde både ditt eget og andres liv.

Stort sett er allergiske reaksjoner temmelig uskyldige. Man får litt utslett, kløe eller blir uvel og behandlingen er en kombinasjon mellom medikamenter og litte ventetid til det hele er over. En slik allergi er pollenallergi, en lidelse mange i Norge har. Mat er en kilde til allergiske reaksjoner av ulik styrke og for noen er mat allergi et spørsmål om liv og død. Det finnes personer som trenger akutt førstehjelp om de får i seg enkelte stoffer fra maten. Mange er for eksempel allergiske mort nøtter og kan få livstruende reaksjoner som krever akutt behandling. Slike fysiske reaksjoner knyttet til allergi heter anafylaktisk allergisjokk eller også allergisk sjokk.

Hvilke er symptomer på en akutt allergisk reaksjon?

Allergisjokk oppstår ofte bare sekunder etter at allergikeren blir eksponert. I påfølgende minutter kan tilstanden stabilisere seg eller den kan utvikle seg til en akutt reaksjon med alvorlige symptomer. Typiske reaksjoner er kløe, svimmelhet, kvalme og en generell svak allmenntilstand. Hete- og svettetokter er vanlig kombinert med blekhet og i enkelte tilfeller kraftigere hjertebank. I tillegg kommer pusteproblemer, for eksempel en sterk pipende lyd fra lungene og hosteanfall.

En livstruende reaksjon kan føre til bevisstløshet og hjertestopp.

Allergisjokk – Hvilken førstehjelp er nødvendig?

  1. Har allergikeren alvorlig problemer med å puste er det viktig at vedkommende sitter oppreist og har god sittestøtte. Det første du skal gjøre er å identifisere hva som har utløst allergien og deretter fjerne dette fra personen. dette er første bud.
  2. Deretter ringer du 113, nødtelefonen. Der vil du etter å ha forklart situasjonen få instruks til hva du skal gjøre og hvordan du skal forholde deg. Hold øye med pasienten under samtalen og følg med om vedkommende puster og er ved bevissthet. 
  3. En allergiker som er lar over sin sensibilitet ovenfor visse stoffer har alltid (eller bør ha) med medisiner so skal anvendes i slike situasjoner. Adrenalinsprøyte er vanlig. Dette er engangssprøyter som «skytes» inn i kroppen. Er pasienten selv ikke i stand til å sette sprøyten må du eller en annen i nærheten gjøre det. Det står som regel bruksinnstruks på pakken.

Hvordan ser du om en person har fått hjerneslag?

Hva om pasienten er bevisstløs?

En bevisstløse pasient skal umiddelbart plasseres i stabilt sideleie for å holde luftveiene åpne. Ring 113 og få en avklaring med de. Puster pasienten ikke må du sette i gang hjerte- og lungeredning. sikre pusten best mulig. Ring nødtelefon 113, og observer om pasienten puster hele tiden, mens du venter på profesjonell hjelp. Hvis pasienten ikke puster, må du umiddelbart starte med hjerte-lungeredning.  Her finner du mer informasjon om hvordan du utfører dette.

Anafylaktisk sjokk gir sterke reaksjoner

I de verste tilfellene kan allergiske reaksjoner utvikle seg til et anafylaktisk sjokk. Et vepsestikk er eksempel på noe som kan medføre et anafylaktisk sjokk. En allergiker som blir stukket i munn eller hals kan få umiddelbare pusteproblemer og da haster det med å gi vedkommende hjelp. Det oppstår hevelser i munn og hals som blokkerer luftveiene. Det samme skjer ved inntak av mat og drikke, det vil si en kraftig lokal reaksjon.

Skulle du havne i en slik situasjon er det viktig at du får kontakt med pasienten slik at denne kan informere deg og hva du skal gjøre.

Sture Bjørseth

Kilde: Norsk luftambulanse

You may also like...