Hva kan UD hjelpe deg med i utlandet?

Utenriksdepartementet (UD) gir rådet å følge de til enhver tid gjeldende reiseråd

Hva kan UD hjelpe deg med i utlandet:

 • nødpass og dokumenter for hjemreise
 • ta kontakt med familie og venner for å be dem om å bistå deg med penger og billetter
 • rådgivning for overføring av penger fra Norge
 • informere om legetjenester, sykehus o.l.
 • skaffe juridisk bistand
 • i spesielle tilfeller, gi nødlidenhetslån for hjemreise
 • hjelpe pårørende ved dødsfall i utlandet
 • kontakte arresterte eller fengslede
 • bistå i forbindelse med rettssaker

Hva kan utenriksstasjonene ikke hjelpe med?

 • innblanding i rettslige forhold og kobflikter
 • økonomisk bistand til privat engasjert forsvarer
 • skaffe bolig, arbeid eller arbeidstillatelse
 • betale utgifter for hotell, lege, juridisk bistand eller andre utgifter
 • oversette dokumenter
 • hjelpe til i sivile saker
 • ta midlertidig omsorg for barn
 • reisefølge for syke og barn tilbake til Norge

Hjelp ved dødsfall

Ved dødsfall i utlandet vil utenriksstasjonene/UD kunne bistå med hjelp til pårørende og i forbindelse med hjemsendelse av kiste eller urne. Det vil kunne oppstå store utgifter i ved transport av døde. Sjekk at reiseforsikringen dekker disse utgiftene.

Sykdom og uhell

Alle som reiser til utlandet bør tegne en komplett reise- og sykeforsikring før de reiser. Dette er også viktig for reiser til et annet EØS-land. Velg en forsikring som gir tilstrekkelig dekning, sykehusopphold i utlandet og hjemtransport er dyrt. Norske myndigheter dekker ikke utgifter til sykehusopphold eller transport hjem.

Blir du syk eller utsatt for en ulykke under et midlertidig opphold i utlandet kan du ha behov for hjelp fra en nærliggende utenriksstasjon. Før du kontakter en utenriksstasjon skal du først ha søkt hjelp hos forsikringsselskap eller turoperatør.

Midlertidig opphold i EØS-land og Sveits

Under et midlertidig opphold i EØS-land inkludert Sveits blir utgiftene til medisinsk behandling dekket på lik linje med landets egne borgere, men kun på offentlige sykehus.

Et opphold på et privat sykehus eller hjemtransport til Norge må betales av deg selv eller av reiseforsikringen. Du må ha med et europeisk helsetrygdekort. Dette dokumenterer at du er medlem i Folketrygden. Det europeiske helsetrygdekortet bestiller du på www.helfo.no. 

Reiser i land utenfor EØS-området

Blir du syk i land som ikke omfattes av EØS-avtalen, kan det bli kostbart. Derfor er det viktig med en dekkende reiseforsikring. I land utenfor EØS-området gir utenriksstasjonene ingen økonomisk garanti uten at pasienten selv, pårørende eller andre på forhånd har innbetalt tilstrekkelige midler til UD. Dette gjelder også for syketransport til Norge.

Bookingselskapene har en viktig funksjon, men ikke vær naiv.

Nødlidenhetslån

Som aller siste utvei er det mulig å søke om nødlidenhetslån fra UD til dekning av hjemreise ved første anledning. Du får ikke nødlidenhetslån for å betale det videre oppholdet, du skal hjem på første fly.

Forutsetningen for å få nødlidenhetslån er at du er norsk statsborger, har fast adresse, lønn, pensjon eller trygd i Norge. Søknaden skjer på fastsatt skjema.

Mister du av pass, billetter og penger

Tap av pass

Passet må passe godt på! Mister du passet må du straks melde tapet til stedets politimyndighet. Når du har en bekreftelse på anmeldelse kan kontakte ambassaden eller generalkonsulatet og søke om et nødpass. Nødpasset utstedes normalt utelukkende i ambassadens/ generalkonsulatets åpningstid. Gebyret er det samme som for utstedelse av vanlig pass i Norge. For få pass må du kunne dokumentere norsk statsborgerskap.

Tap av billett

Mister du billettene kontakter du flyselskapet, reisebyrå eller turoperatør. UD hjelper ikke med nye billetter, men kan gi deg råd om hvordan penger kan overføres fra Norge.

Tap av penger og kort

Mister du et betalingskort må du sperre det umiddelbart! Felles nummer for sperring av kort er: +47 22 21 40 55.

Utenriksstasjonene kan hjelpe deg nødvendige kontakter. Er overføring via bank uforholdsmessig problematisk kan pengene ved særskilte tilfeller formidles via Utenriksdepartementet. 

Arrestasjon

Blir du arrestert i utlandet har du rett til å kontakte nærmeste norske utenriksstasjon. En representant fra utenriksstasjonen eller konsulat vil etter behov avlegge deg et besøk i fengselet for å ivareta dine interesser. Det viktigste i første omganger er å sikre at du får kompetent juridisk bistand. I de fleste land vil det offentlige skaffe og betale forsvarer. En utenriksstasjon kan eventuelt hjelpe med å skaffe privat engasjert forsvarer, men den regningen må den arresterte betale av egen lomme.

Utenriksstasjonene kan også informere pårørende i Norge og hjelpe med praktiske gjøremål som den arresterte ikke har mulighet til å utføre selv. 

Annen hjelp

Det viser seg å være størst behov for utenriksstasjonenes bistand i de situasjoner som er nevnt i denne artikkelen. Men behov for hjelp kan også bli aktualt på mange andre områder, for eksempel ved større ulykker, naturkatastrofer, opptøyer og krigs.

Slik unngår du å bli lurt av flysselskapene.

Sture Bjørseth

Kilde: Utenriksdepartementets reiseinformasjon

You may also like...