Trygg sikkerhetskopiering og backup for bedrifter

Viktig informasjon kan gå tapt, datamaskiner blir ødelagte eller angrepet av virus, eller du blir utsatt for tyveri. Det er mange ting som kan forårsake tap av viktige data og gode rutiner for trygg sikkerhetskopiering er viktig både for bedrifter og privatpersoner.

Informasjon og data blir lagret på en harddisk eller i en datasky/cloud. Dataene kan forsvinne på sekunder og det gjøres feil. Du kan selv slette ved feil, andre kan gjøre ting som gjør skade. Sikkerhetskopiering er viktig både i et kort og et langt perspektiv. Det er kjedelig å miste dokumentet du nettopp har skrevet, og det er en tragedie om dokumentene du har skrevet det siste året også forsvinner.

Tekniske problemer

Du risikerer også mekaniske feil med datamaskinene. Det er ikke sikkert alle data går tapt om harddisken skulle gå i stykker. Men det vil erfaringsmessig ta mye tid å hente ut alle dataene, det er som regel mye plunder med slikt.

Kort oppsummert kan vi si at det er mange muligheter til å miste data og det er viktig med sikkerhetskopiering og tilhørende rutiner.

Hvilke data skal sikkerhetskopieres?

Å lage en effektiv løsning for sikkerhetskopiering starter med en oversikt over hvilke data løsning skal omfatte. 

Hvor ofte enkelte datatyper skal sikkerhetskopieres samt tilhørende prioriteringer må avklares. Mailer og andre virksomhetskritiske progra, for eksempel fakturering og kundedatabaser bør sikkerhetskopieres bortimot kontinuerlig. Sikkerhetskopieringen må gjøres fra alle typer lagringsmedia, harddisker, servere, laptoper og minnepenner. Mobiltelefoner inneholder også mye data og må inngå i løsningen, her slurves det mye.

Hvor ofte?

Frekvensen på sikkerhetskopieringen må fastlegges i rutiner og planer for dette. Rutinene må også omfatte ferier og feriedager. Daglig back er ofte et minimum.

Hvilken type sikkerhetskopiering?

I hovedsak kan du velge mellom en komplett eller en inkrementell sikkerhetskopiering. En inkrementell kopiering betyr at det kun de data som er endret siden siste kopiering lagres. En komplett kopiering omfatter hele datamengden, uansett om det har vært endringer eller ikke. Mange velger en løsning hvor inkrementell sikkerhetskopiering gjennomføres hver time, eller hver dag, imens den komplette gjennomføres ukentlig eller månedlig. Dette blir veldig individuelt og må tilpasse den enkelte virksomhets behov.

Hvordan oppbevera de kopierte data?

Skal det være noen vits men sikkerhetskopieringen må den lagres på et egnet sted, og ikke sammen med dataene som er kopierte. Oppstår det en brann eller vannskade vil også sikkerhetskopien kunne blir skadet, og da er du like langt. En løsning kan være et brann- og vannsikre skap. 

Oppbevar sikkerhetskopien eksternt

Lagres sikkerhetskopien på et bærbart medium er det sikrest å oppbevare den på et sted utenfor bedriften. Da er du 100% sikret. 

Valg av lagringsmedia

Her er en oversikt over aktuelle lagringsmedier.

CD og DVD

Denne lagringsmetoden er på vei ut. Ikke alle datamaskiner har CD og DVD brenner og det finnes etterhvert mange alternative media som er mye lettere å bruke. Et annet problem er at platene ikke varer i alle fremtid. Dessuten har de relativt liten lagringskapasitet i forhold til de krav som stilles i dag. 

Minnepenn

En minnepenn er enkel å bruke. Du plugger den i datamaskinen og laster over dataene. Alle datamaskiner har kobling for USB (som minnepenner bruker). Problemet er at minnepennene er lette å miste i tillegg til at de kan bli ødelagt.

Lagring på ekstern harddisk

En ekstern harddisk er en enkel og sikker løsning. Det blir omtrent det samme som en minnepenn, men med betydelig større lagringskapasitet og overføringshastighet. Disse er også driftssikre, lettere å beskytte mot virus og enkelte modeller leveres også med programvare for en effektiv sikkerhetskopiering. dette fungerer veldig greit.

Tape/ kassett

Dette er lagringsløsninger som passer for virksomheter med et stort behov for lagring. Dette er systemer som er spesiallaget for sikkerhetskopiering og har meget stor kapasitet. De er også robuste og har en lang varighet. denne løsningen krever litt utstyr men ikke mer enn at det kan forsvares, det er dyrt å miste data

Kryptering for ekstra sikkerhet

I tillegg til selve lagringen av data vil kryptering bidra til enda bedre sikkerhet. Blir lagringsmediet stjålet eller havner i uvedkommende hender vil det ikke være mulig å lese eller anvende dataene. 

Lagring i online- og cloud-løsninger

Dette er det nye og noe som kommer mer og mer etterhvert som teknologi og sikkerhet utvikles. Du leier i praksis lagringsplass på en ekstarn server og overfører data dit for lagring. ved hjelp av internett kan slik lagring skje automatisk uten at du trenger å løfte en finger. iCloud er et slikt selskap. Inkludert er programvare som gjør lagring og overføring enkelt og sikkert. Her vil det nok dukke opp mange nye løsninger og aktører fremover.  

Still krav til leverandøren av online lagrigstjenester

  • Døgnåpen supporttjeneste
  • Sikkerhet i forhold til strømbrudd
  • Kopieringen skal skje til to separate lagringssteder
  • Høy sikkerhet i forhold til pålogging og dataoverføring, helst kryptert
  • Hastighet på opp- og nedlasting av data

Kilde: Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS)

SB

You may also like...