Archive

Kroppsbeskyttelse

Du kan ikke bli oppsagt uten saklig grunn

En oppsigelse skal være saklig og begrunnet. I tillegg skal oppsigelsesprosessen følge loven. hva kreves av arbeidsgiver, hva kreves av den oppsagte?

Sølvkre / Skjeggkre

Sølvkre og skjeggkre må fjernes før du mister kontrollen, hva fungerer best?

Sølvkre kommer pga høy fuktighet eller dårlig renhold. De gjør ikke mye skade, men er ubehagelige å ha i boligen. Slik blir du kvitt sølvkre.

Brannslukning

Slik slukker du en pipebrann

Pipebrann kan være komplisert å slukke. Rekkefølgen er: Evakuèr, varsle brannvesenet, lukk luker og ventiler, prøv å slukke. Pipebrann er en stor utfordring, les mer.

Brannslukning

Husk regelmessig kontroll av brannslukningsutstyret

Brannslukningsapparat og brannslange må kontrolleres regelmessig for å ha nødvendig beredskap. Hva skal sjekkes, hvordan og hvor ofte?