Lydopptak av samtaler – hvilke regler gjelder?

En virksomhet som gjør lydopptak, for eksempel opptak av telefonsamtaler med en kunde, må oppfylle visse vilkår etter personopplysningsloven.

Personopplysningsloven regulerer opptak av lyd. Loven har ikke spesifikke regler om lydopptak men opptakene faller likevel innenfor lovens rammer. Virksomheten som gjør lydopptak har gitte plikter, og må oppfylle visse vilkår.

Personopplysningsloven er gjeldende for lydopptak som blir utført med elektronisk utstyr, for eksempel automatiske eller datamaskinbaserte systemer for opptak samt for lydopptak som systematiseres i et personregister (§ 3). I begge disse tilfellene er det en forutsetning at det er mulig å identifisere en bestemt person (personopplysningsloven § 2 nr. 1).

Loven regulerer behandling av personopplysninger med elektroniske hjelpemidler og omfatter blant annet opptak i det skjulte, lydopptak for private formål samt lydopptak i ulike situasjoner.

Du finner mer informasjon på Datatilsynets sider.  

Planer om å kjøpe overvåkningskamera? Sjekk to anbefalte modeller og kjøpeguide.

You may also like...