Archive

Lås & Adgangskontroll

Sikker adgang til boligen, uten nøkkel

Tenk nytt, betjen dørlåsen med adgangsbrikke, pinkode, fingeravtrykk eller skanning av øyet. Ny teknologi åpner for nye, sikre og mer fleksible løsinger.

Boligalarm

Bomiljøvakthold blir stadig vanligere

Bomiljøvakthold er en effektiv måte å heve sikkerheten og skape et bedre bo- og nærmiljø.

Støy

Slik lydisolerer du boligen

Har du støy i underetasjen, overetasjen eller i naborommet er det mye du kan gjøre for å redusere denne.

Lås & Adgangskontroll

Plassering av våpenskap – hva sier loven?

Hvor skal våpenskap plasseres? I egen bolig eller boder og garasjer som er intergert med boligen og hvor kun våpeneier har adgang. Boder i fellesareal og eksterne garasjer er ikke tillatt.

Mat & Drikke

Nitrat og nitritt fra kjøtt, grønnsaker og vann kan gi kreft

Spiser du mye pølser og kjøttprodukter kan du bli alvorlig syk. Visste du at nitrat og nitritt også finnes i vann og grønnsaker? Hva er inntaksgrensen?

Brannforebygging

Alt om rømningsvei og evakuering fra bolig

Hva kreves av rømningsvei fra bolig, hvor stort skal vinduet være, hva med kjellerrom og lysgrav, hvilket ansvar har utleier og hvordan holde brannøvelse?

Brannforebygging

Hvilke regler gjelder for rømningsvei gjennom vindu?

Vinduene er en naturlig rømningsvei fra en bygning. Hva sier loven om vinduets størrelse, avstand til bakken og funksjon? Hva med takvindu?

Brannforebygging

Brannsikring – Hvilket ansvar har utleier og leietager

Utleier av bolig har plikt til å sørge for utstyr for brannvarsling, slukking og evakuering. Hvilke krav stilles til rømningsveier. Hva kreves av leietager?

Brannforebygging

Krav til rømningsveier i blokk

Hvordan skal brannsikkerhet og rømningsveier i blokker, borettslag og sameier organiseres slik at alle kan evakueres om brannkatastrofen blir en realitet?

Brannforebygging

Rømningsvei fra kjellervindu og kjellerdør, hvilke regler må du følge?

Kjelleren skal ha godkjente rømingsveier. Hvor stort og lett tilgjengelig skal et rømningsvindu være? Hva med lysgrav og evakuering gjennom kjellerdør?